Общински съвет - Сливен

Сайтът е в процес на разработка!

Добре дошли!

 

Общински съвет Сливен осъществява своите правомощия въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство, както и въз основа на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Уважаеми читатели, като съзнаваме необходимостта институцията Общински съвет да служи на обществото и неговите граждани да бъдат информирани за работата му, както необходимостта от бърз и лесен достъп до актовете на Общински съвет Сливен, пряката комуникация с общинските съветници и комисиите към Общински съвет, нуждата от прозрачност за предстоящи задачи и изпълнение на решенията, създадохме този сайт.

Нашата кауза е Сливен и неговите граждани!

Нека си сътрудничим!

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Уважаеми жители на Община Сливен,

Сърдечно Ви поздравявам с най-големия християнски празник Възкресение Христово!

Възкресението е тържество на правдата, любовта и мира. На този ден всеки християнин вярва, че на...

20.04.2014 02:09Целия текст »

Поздрав по повод Световния ден на здравето

Г-жа Мария Григорова – Председател на Общински съвет Сливен поздравява всички работещи в областта на здравеопазването със Световния ден на Здравето и Професионалния празник на здравния работник

 

 

 

УВАЖАЕМИ...

07.04.2014 10:45Целия текст »

Съобщение

На 24.03.2014 г./понеделник/ от 17.00 ч. в зала „Май” ще се проведе публично обсъждане на отчета на бюджета на Община Сливен за 2013 г.

Поканват се гражданите на Община Сливен, кметовете на кметства, кметските наместници,...

11.03.2014 15:04Целия текст »

Покана за обществено обсъждане

Общински съвет Сливен, на основание чл.22, ал.3 от Закона за управление на отпадъците, кани всички заинтересовани лица, органи и обществени организации на обществено обсъждане на проект на Наредба за управление на...

06.03.2014 15:04Целия текст »

Съобщение

Д-р Ганка Василева – зам. председател на Общински съвет Сливен, изпълняваща длъжността Председател на Общински съвет Сливен свиква извънредно заседание на Общинския съвет Сливен на 13.02.2014 год. Насрочване на...

07.02.2014 11:54Целия текст »

Съобщение

 

С оглед подобряване прозрачността на дейността на Общински съвет Сливен, след проведени разговори с ръководителите на всички групи общински съветници се взе решение в сайта на Общински съвет Сливен да се публикува...

24.10.2013 10:51Целия текст »

Поздрав по случай празника на Сливен

За мен е чест да Ви поздравя от името на Общински съвет Сливен и от свое име с празника на град Сливен Димитровден, който в годините се утвърди в традиция, символ на родолюбието на сливналии и на духовните устои на нашия...

23.10.2013 14:25Целия текст »

Съобщение на Временната комисия по символика при Общинския съвет Сливен.

В изпълнение на разпоредбите на чл.6, ал.2 от Наредбата за символиката на община Сливен Временната комисия по символика на Общински съвет Сливен известява, че на свое заседание на 18.09.2013 год. прие следното...

19.09.2013 17:06Целия текст »

Съобщение

По повод празника на Сливен - Димитров ден, 26 октомври 2013 г. и в изпълнение на своите задължения, произтичащи от чл. 6 на Наредбата по символиката на Община Сливен, Временната комисия по символиката ...

10.07.2013 10:37Целия текст »

Съобщение

 

Днес 05.07.2013 год. в деловодството на Общинския съвет Сливен Председателския съвет на същия внесе Предложение за удостояване на д-р ВЕНЕЛИН ДИНЕВ ЙОРДАНОВ посмъртно с наградата на Общинския съвет – Почетен знак „За...

05.07.2013 14:00Целия текст »

Скръбна вест

Общинският съвет Сливен съобщава, че на 05.7.2013 год. почина д-р ВЕНЕЛИН ДИНЕВ ЙОРДАНОВ областен лидер на Българската социалдемократическа партия; общински съветник в Общински съвет Сливен от 2001 до 2011...

05.07.2013 13:58Целия текст »

Покана за обществено обсъждане

виж прикачения файл

25.01.2013 15:35Целия текст »

Прессъобщение на Временната комисия по символика

В изпълнение на чл. 6, ал.2 от Наредбата за символиката на община Сливен, Временната комисия по символика на Общински съвет Сливен известява, че на свое заседание на 24 септември 2012 год. прие следното решение:

І....

25.09.2012 13:19Целия текст »

Прессъобщение на Обществената комисия за носител на наградата "Милосърдие"

Обществена комисия за избор на носител на Награда „Милосърдие”

разкрива процедура за номинации за 2012г.

 

 

На основание чл. 59, ал. 8, т.4, б.А и чл. 7 от Наредба за символиката на Община Сливен ( приета с Решение № 674/29.09.2005...

14.09.2012 13:56Целия текст »

Съобщение

Днес, 11.09.2012 год., във връзка с постъпило искане за провеждане на сесия на ОбС от страна на четиринадесет общински съветника се проведе разширено заседание на Председателския съвет на Общински съвет Сливен, в което...

11.09.2012 11:15Целия текст »

Съобщение

Временната комисията по символика към Общински съвет Сливен известява, обществените комисии и творчески съюзи, които съгласно Наредбата за символика на Общинския съвет могат да правят предложения за...

10.09.2012 10:14Целия текст »