Общински съвет - Сливен

Председателят на Общинския съвет Димитър Митев организира публично обсъждане на отчет за изпълнението на Бюджет 2016

Публичното обсъждане на основния финансов документ на община Сливен се организира от председателя на Общинския съвет Димитър Митев на основание на чл. 140 от Закона за публичните финанси.

„Трябва да има тенденция...

12.09.2017 18:13Целия текст »

ПОКАНА

На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.40, ал.1 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне,приемане, изпълнение и...

01.09.2017 13:45Целия текст »

Общинският съвет в Сливен проведе 27-мо редовно заседание на 31 август

Общинският съвет в Сливен проведе 27-ма редовна сесия на 31 август 2017г., от 9 часа, в заседателната зала на община Сливен. Към предварителния дневен ред от 39 предложения, внесени от кмета и общински съветници, бяха...

31.08.2017 15:35Целия текст »

Редовна сесия на Общинския съвет в Сливен ще се състои на 31 август

Редовно заседание на Общинския съвет ще се състои на 31 август 2017г., от 9 часа, в заседателната зала на община Сливен. В предварителния дневен ред на сесията са включени за разглеждане и решение 39 предложения. Очаква се в...

30.08.2017 14:28Целия текст »

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Общински съвет Сливен е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно...

25.08.2017 16:31Целия текст »

УВЕДОМЛЕНИЕ

В сайта на Общински съвет Сливен е публикуван проект на Наредба за допълнение на Наредбата за базисните пазарни цени на общинските жилища и базисните наемни цени на нежилищните недвижими имоти на Община Сливен

...

18.08.2017 17:03Целия текст »