Общински съвет - Сливен

Сайтът е в процес на разработка!

Добре дошли!

 

Общински съвет Сливен осъществява своите правомощия въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство, както и въз основа на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Уважаеми читатели, като съзнаваме необходимостта институцията Общински съвет да служи на обществото и неговите граждани да бъдат информирани за работата му, както необходимостта от бърз и лесен достъп до актовете на Общински съвет Сливен, пряката комуникация с общинските съветници и комисиите към Общински съвет, нуждата от прозрачност за предстоящи задачи и изпълнение на решенията, създадохме този сайт.

Нашата кауза е Сливен и неговите граждани!

Нека си сътрудничим!

Съобщение

Председателят на ОбС Сливен свика заседание на 04.12.2015 год./петък/ от 9.00 часа в Заседателната зала на Община Сливен на Общински съвет Сливен.

Дневният ред и предложенията към него може да видите...

26.11.2015 15:14Целия текст »

ПОКАНА

Съгласно Заповед № РД-11-01-070/09.11.2015 год. на г-н Димитър Сяров - Областен управител на област Сливен, поради обявения ден на траур в община Сливен Първото заседание на Общински съвет Сливен за мандат 2015-2019 год. се отлага...

09.11.2015 10:54Целия текст »

Свикано първо заседание на новоизбрания Общински съвет Сливен

Със своя Заповед № РД-11-01-067 от 04.11.2015 год. г-н Димитър Сяров – областен управител на област Сливен, свиква първо заседание на Общински съвет Сливен на 09.11.2015 год. от 10.30 часа в Заседателната зала на община Сливен.

04.11.2015 15:39Целия текст »

ПОЗДРАВ ЗА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА СЛИВЕН,

ЧЕСТИТ ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!

 

 

 

Днес отдаваме почит на всички духовни просветители, революционери, учители, книжовници, учени, журналисти, които са са съхранили националното...

01.11.2015 11:50Целия текст »

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО СИМВОЛИКА ПРИ ОБЩИНА СЛИВЕН

Комисията по символика при община Сливен номинира за Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Сливен и Общината”:

 

1.АТАНАС АТАНАСОВ за особени заслуги в областта на театралното изкуството и културата...

13.10.2015 11:07Целия текст »

П О С Л А Н И Е КЪМ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ МАНДАТ 2015 – 2019 ГОДИНА

 

На заседанието си, проведено на 24.09.2015 год. по предложение на г-жа Мария Григорова Общински съвет Сливен прие Послание към общинските съветници мандат 2015-2019 год.

 

 

П О С Л А Н И Е

КЪМ

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ МАНДАТ 2015 –...

24.09.2015 11:03Целия текст »