Общински съвет - Сливен

 • Дневен ред на предстоящата сесия на общинския съвет на 21.03.2019 год.
  [Дата на публикуване - 13 март 2019 година, размер на файла - 671 KB]
 • Внесени предложения за предстоящата сесия на ОбС на 21.03.2019 г.
  [Дата на публикуване - 13 март 2019 година, размер на файла - 672 KB]
    Приложение към т.1
  [размер на файла - 9 306 KB]
    Приложение към т.2
  [размер на файла - 2 223 KB]
    Приложение към т.5
  [размер на файла - 4 702 KB]
    Приложение към т.9
  [размер на файла - 2 826 KB]
    Приложение към т.13
  [размер на файла - 14 404 KB]
    Приложение към т.18
  [размер на файла - 1 198 KB]