Общински съвет - Сливен

Последни новини

Общински съвет- Сливен прие важни решения на заседанието си днес

Общинско предприятие „Озеленяване“ поема управлението на гробищните паркове в Сливен и вече ще се нарича „Озеленяване и гробищни паркове“. Това става след решение на Общински съвет- Сливен от днес за промяна в Правилника за устройството и дейността на ОП „Озеленяване“. Основните мотиви на вносителя - кмета Стефан Радев, бяха максимална ефективност от управлението на...

14.12.2017 16:09Целия текст »

Заседание на Общински съвет- Сливен на 14 декември 2017 г.

Предложение за прекратяване дейността и ликвидация на „Център за кожно-венерически заболявания- Сливен „ ЕООД ще бъде обсъдено на предстоящото утре, 14 декември, заседание на Общински съвет- Сливен. Решението е нужно, за да може министърът на здравеопазването да изрази становище по отношение откриването на отделение със същата дейност в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“. На...

13.12.2017 14:26Целия текст »

Управителният съвет на Общински фонд „Култура”- Сливен обявява втората сесия за 2017 година.

Общински фонд „Култура” обявява втората сесия за набиране на предложения за проекти в областта на културата, тематично свързани със Сливен и сливенския край, за настоящата година.

Проекти се подават от 13 декември 2017 до 16,00 часа на 26 януари 2018 година в деловодството на Общинска администрация. Пълният комплект документи, необходими за кандидатстване, са достъпни на...

11.12.2017 15:56Целия текст »

Заседанието на Общински съвет- Сливен приключи с приемане на всички точки в дневния ред

С решение на Общински съвет- Сливен от днес беше дадено съгласие Общината да кандидатства с проект за изграждане на компостираща инсталация за зелени и биоразградими отпадъци. Проектът е по Оперативна програма „ Околна среда“ и е на стойност 3 399 999 лв. с ДДС, от които размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100 %. На заседанието днес беше гласувано изменение в бюджета на...

16.11.2017 13:33Целия текст »

Заседание на Общински съвет – Сливен на 16 ноември 2017 г.

Промени в две наредби ще се обсъдят на предстоящото заседание на Общински съвет – Сливен. Едното предложение е за промяна на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сливен, каза на пресконференция днес председателят на Общинския съвет...

15.11.2017 15:05Целия текст »

Общински съветници и кметът обсъждаха промени в основни нормативни документи на Общината

Управлението на гробищните паркове да се извършва от Общинско предприятие „Озеленяване и гробищни паркове“ . Това предвижда проект на наредба , предложена за обществено обсъждане на сайта на Общински съвет- Сливен. Към момента управлението на гробищните паркове и озеленяването се извършват от две различни общински звена. „Така дейностите ще се управляват по-ефективно и ще се...

15.11.2017 15:02Целия текст »

На тържествена сесия кметът Стефан Радев награди проф. Ивайло Христов и 53-ма изявени граждани на Сливен

Под звуците на националния химн и на химна на европейската общност в зала „Май” беше посрещнато знамето на Сливен, придружавано от учениците Симона Белчева/ППМГ/, Даниела Стоева /ППМГ/ и Мартин Анастасов /ПГ по икономика/. Така започна днес тържественото заседание на Общинския съвет, посветено на празника на града –Димитровден.

На Димитровденската сесия гости бяха кметът...

26.10.2017 09:05Целия текст »

Общинският съвет утвърди нови нормативни документи на заседанието си през октомври

Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен гласува Общинският съвет на свое заседание на 17 октомври 2017 година. Приети бяха промени в Наредбите за изменение и допълнение на размера на местните данъци и такси, за рекламната дейност на територията на...

18.10.2017 09:03Целия текст »

На 17 октомври ще се състои редовна сесия на Общинския съвет в Сливен

Редовно заседание на Общинския съвет ще се състои на 17 октомври 2017г., от 9 часа, в заседателната зала на община Сливен. В предварителния дневен ред на сесията са включени за разглеждане и решение 26 предложения, внесени от кмета Стефан Радев и общински съветници. Предвиждат се и две допълнителни точки.

Това съобщи пред журналисти днес председателят на Общинския съвет Димитър...

16.10.2017 15:50Целия текст »

По инициатива на Общинския съвет се проведе среща с кмета на Сливен Стефан Радев

По инициатива на Общинския съвет се проведе среща на кмета на Сливен Стефан Радев с председателя на общинския съвет Димитър Митев, общински съветници, представители на постоянни комисии в ОбС. В срещата участваха директори на общински структури и експерти в общината.

Бяха дискутирани теми, които Общинският съвет ще гласува на редовната си сесия на 17 октомври. Обсъдиха се...

14.10.2017 17:03Целия текст »

Общинският съвет прие Отчета за приходите и разходите на бюджета на Община Сливен за 2016 година и други важни за гражданите въпроси

Общинският съвет прие Отчета за приходите и разходите на бюджета на Община Сливен за 2016 година, разгледа 27 важни за гражданите въпроса, внесени от кмета и общински съветници. Кметът на Сливен Стефан Радев оттегли предложенията за концесия на езерата в Мечкарево. Водоемите ще се стопанисват при друг режим.

На 28-то редовно заседание на Общинския съвет присъстваха още...

28.09.2017 13:57Целия текст »

Редовната сесия на Общинския съвет в Сливен ще се състои на 28 септември

Редовно заседание на Общинския съвет ще се състои на 28 септември 2017г., от 9 часа, в заседателната зала на община Сливен. В предварителния дневен ред на сесията са включени за разглеждане и решение 36 предложения, внесени от кмета Стефан Радев и общински съветници. Това съобщи пред журналисти днес председателят на Общинския съвет Димитър Митев. В редовната пресконференция на...

26.09.2017 15:14Целия текст »

Председателят на Общинския съвет Димитър Митев организира публично обсъждане на отчет за изпълнението на Бюджет 2016

Публичното обсъждане на основния финансов документ на община Сливен се организира от председателя на Общинския съвет Димитър Митев на основание на чл. 140 от Закона за публичните финанси.

„Трябва да има тенденция към подобряване на финансовото състояние на общината. Само така имаме основа за растеж. Отчетът за 2016 година е до голяма степен заложен от възможностите, които имаше...

12.09.2017 18:13Целия текст »

ПОКАНА

На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.40, ал.1 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне,приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сливен каня гражданите на Община Сливен, кметовете на кметства, кметските наместници общински съветници представители на средствата...

01.09.2017 13:45Целия текст »

Общинският съвет в Сливен проведе 27-мо редовно заседание на 31 август

Общинският съвет в Сливен проведе 27-ма редовна сесия на 31 август 2017г., от 9 часа, в заседателната зала на община Сливен. Към предварителния дневен ред от 39 предложения, внесени от кмета и общински съветници, бяха разгледани още 4 допълнителни важни за гражданите въпроса. Общинският съветник Атанас Делибалтов, като вносител, оттегли предложението си за избор на временно изпълняващ...

31.08.2017 15:35Целия текст »

Редовна сесия на Общинския съвет в Сливен ще се състои на 31 август

Редовно заседание на Общинския съвет ще се състои на 31 август 2017г., от 9 часа, в заседателната зала на община Сливен. В предварителния дневен ред на сесията са включени за разглеждане и решение 39 предложения. Очаква се в законовия срок общинската администрация да внесе за гласуване още 4 точки. Това съобщи пред журналисти днес председателят на Общинския съвет Димитър Митев. В...

30.08.2017 14:28Целия текст »

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Общински съвет Сливен е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на община Сливен.

Проектът е придружен с мотиви за приемане на Наредбата.

На...

25.08.2017 16:31Целия текст »

УВЕДОМЛЕНИЕ

В сайта на Общински съвет Сливен е публикуван проект на Наредба за допълнение на Наредбата за базисните пазарни цени на общинските жилища и базисните наемни цени на нежилищните недвижими имоти на Община Сливен

Заинтересованите лица могат да представят своите предложения и становища в 30-дневен срок от датата на публикуването на проекта. Предложения могат да бъдат...

18.08.2017 17:03Целия текст »

Общинският съвет в Сливен разгледа 42 важни за гражданите въпроса, внесени от кмета и съветници

На 26-тото заседание на Общинския съвет присъстваха кметът на Сливен Стефан Радев, неговите заместници, кметове на населени места в общината, граждани и журналисти.

Редовната сесия започна с питания на съветници и отговори на кмета, свързани с програмата за топъл обяд и резултати от проверка на АДФИ в Регионалния исторически музей по отношение на освободен служител на музея....

27.07.2017 14:08Целия текст »

Редовната сесия на Общинския съвет в Сливен ще се състои на 27 юли

Редовно заседание на Общинския съвет ще се състои на 27 юли 2017г., от 9 часа, в заседателната зала на община Сливен. В предварителния дневен ред на сесията са включени за разглеждане и решение 39 предложения, внесени от кмета Стефан Радев и общински съветници. Това съобщи пред журналисти днес председателят на Общинския съвет Димитър Митев. В редовната пресконференция взеха участие...

26.07.2017 14:17Целия текст »

Общинският съвет гласува автобусни линии да се прехвърлят на общинското дружество "Пътнически превози"

На извънредното заседание Общинският съвет в Сливен днес гласува автобусните линии Сливен – Бозаджии, Сливен – Биково, Сливен – Жельо войвода и Сливен – Чокоба да се прехвърлят обратно от частни превозвачи на общинското дружество "Пътнически превози" ЕООД. Предложението беше подкрепено от 30 съветници, двама гласуваха „против” и двама се въздържаха.

Своите мотиви за...

07.07.2017 12:01Целия текст »

УВЕДОМЛЕНИЕ

В сайта на Общински съвет Сливен е публикуван проект на Наредба за осигуряване пожарната безопасност и защита на населението на територията на Община Сливен.

Заинтересованите лица могат да представят своите предложения и становища в 30-дневен срок от датата на публикуването на проекта. Предложения могат да бъдат депозирани на следния електронен адрес: kmet@sliven.bg.

Проектът на...

06.07.2017 16:55Целия текст »

Общинският съвет Сливен прие важни за жителите на община Сливен решения

Редовно заседание проведе Общинският съвет в Сливен. Бяха гласувани 31 точки. Днес беше направено изменение и допълнение на две наредби - за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на община Сливен и за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община...

29.06.2017 13:57Целия текст »

Заседание на Общински съвет Сливен на 29 юни

32 точки са заложени в дневния ред на предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен, която ще се състои на 29 юни от 9 часа в зала "Май". Очаква се да отпадне една от тях. Кметът Стефан Радев обяви по-рано, че ще оттегли точката за приемане на Генерален план за организация на движението в централна градска част на гр. Сливен. Планът вече беше обсъден на среща с общински съветници и...

28.06.2017 15:49Целия текст »

Димитър Митев - Председател на ОбС гост на импровизирано заседание на общински съвет в Гимназия по икономика град Сливен

Ученици от Професионалната гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" проведоха импровизирано заседание на общински съвет. Участниците бяха от 10 и 11 клас. Те членуват в клуб „Моята община“, част от инициативите на гимназията по проект „Твоят час“, с ръководител Димитър Занзалов.

Учениците бяха включили три предложения в дневния ред – стартиране на процедура по...

20.06.2017 17:02Целия текст »

Общинският съвет допълни Наредбата за общинските пътища и правилника за дейността на предприятието „Градска мобилност”

Общинският съвет /ОбС/ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинските пътища в община Сливен и Правилник за допълнение на Правилника за устройството и дейността на общинското предприятие „Градска мобилност”, гласува общо 43 предложения, внесени от кмета Стефан Радев и общински съветници. Това стана на редовното заседание, което се проведе на 30 май в...

30.05.2017 16:09Целия текст »

На редовна сесия на 30 май Общинският съвет ще обсъжда 43 важни за гражданите въпроси

Редовно заседание на Общинския съвет ще се състои на 30 май 2017г., от 9 часа, в заседателната зала на община Сливен. В предварителния дневен ред на сесията са включени за разглеждане и решение 44 предложения, внесени от кмета Стефан Радев и общински съветници. Това съобщи пред журналисти днес председателят на Общинския съвет Димитър Митев. В редовната пресконференция взеха участие и...

29.05.2017 14:55Целия текст »

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Общински съвет Сливен е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен, (приета с Решение № 792/27.02.2003г.; изм. и доп. с Решения №№ 844 и 845/ 24.04.03 г.;880 и 889 / 29.05.03...

26.05.2017 16:48Целия текст »

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Общински съвет Сливен е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на община Сливен (приета с Решение № 411/29.09.2016 г..; изм. и доп. с Решение № 484/ 16.12.2016 г.)

Проектът е...

26.05.2017 16:43Целия текст »

Председателят на Общинския съвет Димитър Митев бе гост на 13-тия фолклорен събор Кермен 2017

Празникът се организира веднъж на две години от община Сливен, кметството в Кермен и местното читалище „Пробуда – 1906“. Официални гости бяха кметът на Сливен Стефан Радев, председателят на Общинския съвет Димитър Митев, заместник-кметът по хуманитарните дейности Пепа Чиликова, общински съветници, кметове на населени места, читалищни дейци.

Стефан Радев поздрави участниците,...

06.05.2017 16:44Целия текст »

Архиви на новините