СПИСЪК И ДОКУМЕНТИ НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ 2023-2027 г.

       На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели при Окръжен и Районен съд - Сливен, избрана с Решение № 1512 от 18.05.2023 год. на Общински съвет - Сливен публикува СПИСЪК и ДОКУМЕНТИ на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели както следва:

 1. Андон Атанасов
 2. Антония Очкова
 3. Валентина Георгиева-Топалова
 4. Ваня Иванова
 5. Ваня Шишкова
 6. Веселка Каварджикова
 7. Галя Илиева
 8. Георги Георгиев
 9. Даниел Телалев
 10. Даниела Стоянова
 11. Данка Лукова
 12. Десислава Христакева-Атанасова
 13. Диана Коджабашева
 14. Диана Иванова
 15. Диана Чакмакова
 16. Димитър Димитров
 17. Елена Василева
 18. Елка Борисова-Славова
 19. Емил Ганев
 20. Жанета Иванова
 21. Звезда Димитрова-Кошничарова
 22. Камелия Михова
 23. Катя Харитонова
 24. Людмила Йоргова
 25. Мариана Митева
 26. Мариана Терзиева
 27. Мария Монева
 28. Мария Тенева
 29. Миглена Николова
 30. Милена Костадинова
 31. Милена Грабчева
 32. Николай Илиев
 33. Павлина Василева
 34. Панайот Панайотов
 35. Пламен Павлов
 36. Радка Русева
 37. Румен Киров
 38. Румяна Петрова
 39. Светозар Николов
 40. Станимир Петков
 41. Стефка Султанова
 42. Стоянка Йорданова
 43. Стоянка Черкезова
 44. Таня Балабанова
 45. Ченгиз Йорданов
 46. Щилиян Тодоров
 47. Щилиянка Маслинкова
 48. Юрка Дочева
 49. Юсеин Шакиров
 50. Яна Тодорова
 51. Янита Щерева
 52. Янка Бясова

 

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели ще се състои в сградата на Община Сливен, бул. „Цар Освободител“ № 1, зала № 101 при следния ред:
- 07.08.2023г. 09.30ч. – кандидатите от №1 до №26 включително от списъка по-горе;
- 08.08.2023г. 09.30ч. – кандидатите от №27 до №52 включително от списъка по-горе.
Не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет Сливен становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

Станимир Комбалов
Председател на ВрК за провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели