Общински съвет - Сливен

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Сливен
[Дата на публикуване - 03 януари 2017 година, Дата на последна актуализация - 15 август 2019 година, размер на файла - 753 KB]
[Публикувана във в-к "Сливен днес и утре" на 06.01.2017 год.]