Общински съвет - Сливен

Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Сливен
[Дата на публикуване - 02 май 2017 година, Дата на последна актуализация - 07 декември 2017 година, размер на файла - 677 KB]
[Публикувана в бр.16, 28.04.-04.05.2017 г. на в-к "Сливенски новини"]