Общински съвет - Сливен

Наредба за упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия
[Дата на публикуване - 27 декември 2016 година, размер на файла - 362 KB]
[Публикувана в бр.47, 16-22 декември 2016 г. и бр.48-49, 23-31 декември 2016 г. на в-к "Сливенски новини"]