Общински съвет - Сливен

Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Сливен
[Дата на публикуване - 03 юни 2019 година, последна актуализация - 19 юни 2019 година, размер на файла - 113 KB]

Правилник за устройството и дейността на Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" – град Сливен
[Дата на публикуване - 03 юни 2019 година, размер на файла - 140 KB]

Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие "Озеленяване и гробищни паркове"
[Дата на публикуване - 21 април 2017 година, последна актуализация - 02 януари 2018 година, размер на файла - 470 KB]

Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа на личностно развитие - Детски комплекс - Сливен
[Дата на публикуване - 09 януари 2017 година, размер на файла - 419 KB]

Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие "Градска мобилност към Община Сливен"
[Дата на публикуване - 03 януари 2017 година, последна актуализация - 05 септември 2019 година, размер на файла - 170 KB]

Правилник за работата на Общински фонд "Култура" към Община Сливен
[Дата на публикуване - 29 май 2015 година, последна актуализация - 24 октомври 2016 година, размер на файла - 243 KB]

Правилник за устройството и дейността на Художествена галерия "Димитър Добрович" - гр. Сливен
[Дата на публикуване - 20 декември 2013 година, размер на файла - 213 KB]

Правилник за организацията и реда на работа на Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в Община Сливен
[Дата на публикуване - 18 юли 2013 година, последна актуализация - 14 януари 2016 година, размер на файла - 321 KB]

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
[Последна актуализация - 09 януари 2017 година, размер на файла - 480 KB]

Правилник за организацията, устройството и дейността на Общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси" Община Сливен
[Дата на публикуване - 05 април 2012 година, последна актуализация - 02 януари 2018 година, размер на файла - 342 KB]

Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие "Общински пазари" - бюджетна дейност към Община Сливен
[Дата на публикуване на сайта на Община Сливен - 25 февруари 2010 година, последна актуализация - 08 януари 2018 година, размер на файла - 518 KB]

Правилник за определяне реда, по който спортни обекти и съоръжения - общинска собственост, да се ползват за нуждите на физическото възпитание и спорта и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности
[Дата на публикуване - 20 декември 2012 година, последна актуализация - 21 април 2017 година, размер на файла - 124 KB]

Правилник за дейността на консултативния съвет по туризъм в община Сливен
[Дата на публикуване на сайта на Община Сливен - 03 юли 2006 година, размер на файла - 281 KB]

Правилник за организацията и дейността на обществения посредник при Община Сливен
[Дата на публикуване на сайта на Община Сливен - 11 януари 2005 година, размер на файла - 196 KB]
Поправка
[Дата на публикуване - 12 януари 2018 година, размер на файла - 183 KB]