Общински съвет - Сливен

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

ДНЕВЕН РЕД НА СЕСИИТЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СЕСИИТЕ