Общински съвет - Сливен

ВТОРНИК

12.00 ч. ПК за децата, младежта и спорта

13.00 ч. ПК по европейска интеграция, международно сътрудничество и партньорски инициативи

14.00 ч. ПК по общинска собственост и местно самоуправление

15.00 ч. ПК по развитие на населените места

15.30 ч. ПК по здравеопазване, социална и жилищна политика

16.00 ч. ПК по образование, наука, култура и вероизповедания


СРЯДА

12.00 ч. ПК по опазване на околната среда, туризъм, селско и горско стопанство

13.00 ч. ПК по оперативен контрол

13.40 ч. ПК по финанси, бюджет, икономическо развитие

14.20 ч. ПК по инвестиционна политика и устройство на територията

14.40 ч. ПК по нормативна уредба, законосъобразността на актовете на ОбС  и контрол на изпълнение на решенията на Общинския съвет