Общински съвет - Сливен

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ


АНТОН ГОСПОДИНОВ - КМЕТ НА С. БИКОВО

АПТУЛА МЕХМЕДОВ - КМЕТ НА С.СРЕДОРЕК

АХМЕД ЯКУБОВ - КМЕТ НА С. ВЪГЛЕН

ГЕОРГИ СТОЯНОВ - КМЕТ НА С. МЕЧКАРЕВО

ДАНКА КЪНЕВА - КМЕТ НА С. НИКОЛАЕВО

ДИМИТЪР АНДРЕЕВ - КМЕТ НА С. ГАВРАИЛОВО

ДИМКА СЛАВОВА - КМЕТ НА С. МЛАДОВО

ДИМО СТАНКОВ - КМЕТ НА С. КРУШАРЕ

ДИМЧО ГЕОРГИЕВ - КМЕТ НА С. СОТИРЯ

ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ - КМЕТ НА С. БЯЛА

ЖИВКО ЖЕЧЕВ - КМЕТ НА ГР. КЕРМЕН

ИВАН ЩИЛИЯНОВ - КМЕТ НА С. ЧИНТУЛОВО

ИВАНКА КОРТЕЗОВА - КМЕТ НА С. ИЧЕРА

КРАСИМИР ДИНЕВ - КМЕТ НА С. БЛАТЕЦ

МИНКО БАНКОВ - КМЕТ НА С. БИНКОС

МИХАЙЛ ГЕОРГИЕВ - КМЕТ НА С. МАЛКО ЧОЧОВЕНИ

НИКОЛА КЪНЕВ - КМЕТ НА С. ГЕРГЕВЕЦ

НИКОЛАЙ ПАНАЙОТОВ - КМЕТ НА С. КАМЕН

ОСМАН ОСМАНОВ - КМЕТ НА С. ИЗГРЕВ

ПЕНКА ИВАНОВА - КМЕТ НА С. ГЛУФИШЕВО

ПЕТЪР ИЛИЕВ - КМЕТ НА С. ТОПОЛЧАНЕ

ПЛАМЕНА КОСТАДИНОВА - КМЕТ НА С. САМУИЛОВО

РЕДВИ ХОДЖЕВ - КМЕТ НА С. НОВАЧЕВО

РУСИ НЕНЧЕВ - КМЕТ НА С. ЧОКОБА

СЛАВ СЛАВОВ - КМЕТ НА С. КОВАЧИТЕ

СТАНИМИР ВАСИЛЕВ - КМЕТ НА С. ПАВАРЕТОВЦИ

СТАНЧО СТАНЧЕВ - КМЕТ НА С. ДРАГОДАНОВО

СТЕФАН СТЕФАНОВ - КМЕТ НА С. СТАРА РЕКА

СТЕФКО ПЕНЕВ - КМЕТ НА С. СКОБЕЛЕВО

СТОЯН ГЕНОВ - КМЕТ НА С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА

СТОЯН ТЕНЕВ - КМЕТ НА С. ЗЛАТИ ВОЙВОДА

СТОЯНКА ЧЕРКЕЗОВА - КМЕТ НА С. КАЛОЯНОВО

ТЕОДОРА СТОЯНОВА - КМЕТ НА С. СТАРО СЕЛО

ТОДОР ТОДОРОВ - КМЕТ НА С. СТРУПЕЦ

ТОДОР ТОДОРОВ - КМЕТ НА С.СЕЛИМИНОВО

ХРИСТО СТЕФАНОВ - КМЕТ НА С. БОЖЕВЦИ

ЮСМЕН АЛИ - КМЕТ НА С. ГРАДСКО

ЯНКО УЗУНОВ - КМЕТ НА С. ГОЛЯМО ЧОЧОВЕНИ
декларациите са публикувани на 05 ноември 2018 г.