Общински съвет - Сливен

КМЕТ НА ОБЩИНА

СТЕФАН НИКОЛОВ РАДЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

АНТОНИЙ НИКОЛАЕВ АНДОНОВ

АТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ

БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ

ГАЛИНА ЛЮБОМИРОВА НИКОЛОВА-ВУЧКОВА

ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ

ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ

ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ

ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БАТАКОВ

ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ

ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ МИНЧЕВ

ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ

ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ

ИВАН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ

ИЛИЯ ХРИСТОВ СТОЕВ

ЙОРДАН ЛЕЧКОВ ЯНКОВ

КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА

КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ

КРАСИМИР ИЛИЕВ КРЪСТЕВ

КРЪСТИНКА ПЕТРОВА ДЕЧЕВА

МАРИЕТА ДОЙЧЕВА ПЕТКОВА

МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА

МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ

МИЛЕНА НИКОЛАЕВА ЧОЛАКОВА

МИНЧО РОСЕНОВ АФУЗОВ

МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ

МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ

МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ

НИНА СТЕФАНОВА БОРОВА

ПЕТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ

РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ

РАДОСТИН АТАНАСОВ БОЗУКОВ

СИЛВИЯ ГОСПОДИНОВА МАРИНОВА

СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА

СТАНИМИР ИВАНОВ САВОВ

СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ

СТЕФАН ТОНЧЕВ КОНДУЗОВ

СТЕФАН ХРИСТОВ ХРИСТОВ

СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ

ТОДОР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ

КМЕТОВЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА

АНТОН МАРИНОВ ГОСПОДИНОВ

АПТУЛА ИСУФОВ МЕХМЕДОВ

АХМЕД МУСТАНОВ ЯКУБОВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ СТОЯНОВ

ДАНКА ГЕОРГИЕВА КЪНЕВА

ДИМИТЪР АНДОНОВ АНДРЕЕВ

ДИМИТЪР ПЕТКОВ ПЕТКОВ

ДИМКА ИЛИЕВА СЛАВОВА

ДИМО ВАСИЛЕВ СТАНКОВ

ДИМЧО ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

ЖЕЛЮ ЯНКОВ ЖЕЛЕВ

ЖИВКО ТЕНЕВ ЖЕЧЕВ

ИВАН ИЛИЕВ ЩИЛИЯНОВ

ИВАНКА СЛАВОВА КОРТЕЗОВА

КИРИЛ АТАНАСОВ КИРОВ

КРАСИМИР ГОСПОДИНОВ ДИНЕВ

МИНКО ИВАНОВ БАНКОВ

МИХАЙЛ ВЪЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ

НИКОЛА ПРОДАНОВ КЪНЕВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ПАНАЙОТОВ

ОСМАН АЛИЕВ ОСМАНОВ

ПЕНКА КУНЕВА ИВАНОВА

ПЕТЪР ИЛИЕВ ИЛИЕВ

ПЕТЪР НЕДКОВ КОСТАДИНОВ

ПЛАМЕНА КОСЕВА КОСТАДИНОВА

РЕДВИ ХАСАНОВ ХОДЖЕВ

РУСИ КЪНЕВ НЕНЧЕВ

СЛАВ ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ

СТАНИМИР ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ

СТАНЧО СИМЕОНОВ СТАНЧЕВ

СТЕФАН ЦАНЕВ СТЕФАНОВ

СТЕФКО СЛАВОВ ПЕНЕВ

СТОЯН ВЪЛКОВ ТЕНЕВ

СТОЯН ПЕНКОВ ГЕНОВ

СТОЯНКА ЗАХАРИЕВА ЧЕРКЕЗОВА

ТЕОДОРА ДОНЧЕВА СТОЯНОВА

ТОДОР ДАНЧЕВ ТОДОРОВ

ТОДОР ХРИСТОВ ТОДОРОВ

ХРИСТО ГЕНЧЕВ СТЕФАНОВ

ЮСМЕН ЮСМЕН АЛИ

ЯНКО ДИМИТРОВ УЗУНОВ

УПРАВИТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ ДРУЖЕСТВА

Д-р Атанас Костов Грунов - Управител на "ДКЦ-1 Сливен" ЕООД

Георги Динев Киров - Управител на "Обреден комплекс" ЕООД гр. Сливен

Д-р Георги Славчев Илиев - Управител на "ДКЦ-2 Сливен" ЕООД

Енчо Петров Петров - Управител на "Пътнически превози" ЕООД гр. Сливен

Живка Василева Георгиева - Управител на "Дентален Център 1 Сливен" ЕООД

Петко Златев Чолаков - Управител на "Общинска охрана и СОТ - Сливен" ЕООД

Д-р Мая Димитрова Миланова - Управител на "ЦКВЗ - Сливен" ЕООД

ДИРЕКТОРИ НА ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Веселина Тодорова Казакова - Директор на ОП "Озеленяване

Даниела Костадинова Йорданова - Директор на ОП "Земеделие, гори и водни ресурси"

Димитър Алексиев Пантелеев - Директор на ОП "Градска мобилност"

Жанета Кънева Стойчева - Директор на ОП "Общински пазари"