Общински съвет - Сливен

 • Обявление
  [Дата на публикуване - 03 юни 2019 година, размер на файла - 601 KB]
     Приложение 1
  [Дата на публикуване - 03 юни 2019 година, размер на файла - 14 KB]
     Приложение 2
  [Дата на публикуване - 03 юни 2019 година, размер на файла - 15 KB]
     Приложение 3
  [Дата на публикуване - 03 юни 2019 година, размер на файла - 15 KB]
 • Разяснения
  [Дата на публикуване - 14 юни 2019 година, размер на файла - 114 KB]