Общински съвет - СливенПостоянна комисия комисия за установяване на конфликт на интереси:

Председател
Борислав Стефанов Павлов
Зам.-председател
Георги Николаев Георгиев
Членове:
Антоний Николаев Андонов
Кръстинка Петрова Дечева
Мария Митева Григорова
Момчил Димитров Пантелеев
Мустафа Юсеинов Мустафов
Петър Иванов Димитров
Радостин Атанасов Бозуков