Общински съвет - Сливен

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

25.02.2017 18:00

ПК по образование, наука, култура и вероизповедания при Общински съвет Сливен кани на 28 февруари 2017 год. от 17.00 часа в зала „Май“ дейци на образованието, науката, културата и изкуството от общината на среща дискусия относно бъдещето на Клуба на дейците на културата в Сливен.