Общински съвет - Сливен

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

16.01.2019 17:07

В деловодството на Общински съвет Сливен е входирано предложение от г-н Стефан Радев – кмет на Община Сливен относно приемането на Бюджета на Община Сливен за 2019 год.

С проекта за бюджета може да се запознаете тук:

Файлове към новината