Общински съвет - Сливен

СЪОБЩЕНИЕ

27.05.2019 10:40

На 04.06.2019 г./вторник/ от 16.30 ч. в зала „Май” ще се проведе публично обсъждане на отчета за приходите и разходите на бюджета на Община Сливен за 2018 г.

Поканват се гражданите на Община Сливен, кметовете на кметства, кметските наместници, общинските съветници, представители на средствата за масово осведомяване и граждански сдружения, ръководителите на бюджетни звена и други да вземат участие в публичното обсъждане.

 

 

 

 

ДИМИТЪР МИТЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС - СЛИВЕН

 

 

 

Файлове към новината

  • Otchet_2018 [236KB, Portable Document Format File]
  • Izm. [2.56MB, Portable Document Format File]
  • Prilojenia [46.9MB, Portable Document Format File]