Общински съвет - Сливен

Управителен съвет на Общински фонд "Култура"
[Дата на публикуване - 08 април 2016 година, Дата на последна актуализация - 11 декември 2017 година, размер на файла - 182 KB]


Правила за кандидатстване пред Общински фонд "Култура" - Сливен
[Дата на последна актуализация - 26 юни 2018 година, размер на файла - 113 KB]


Бланки за кандидатстване за финансиране от Общински фонд "Култура" - Сливен


1. Формуляр
[Дата на публикуване - 08 април 2016 година, дата на последна актуализация - 08 януари 2019 година, размер на файла - 149 KB]


2. Декларация
[Дата на публикуване - 07 април 2016 година, дата на последна актуализация - 26 юни 2018 година, размер на файла - 85 KB]


3. Отчет
[Дата на публикуване - 09 юни 2015 година, размер на файла - 161 KB]


4. Писмо-препоръка
[Дата на публикуване - 28 юли 2015 година, размер на файла - 158 KB]


5. Образец препоръка
[Дата на публикуване - 28 юли 2015 година, размер на файла - 108 KB]


6. Съдържателен отчет на проект
[Дата на публикуване - 28 юли 2015 година, размер на файла - 107 KB]

Правилник за работата на Общински фонд "Култура" към Община Сливен
[Дата на публикуване - 09 юни 2015 година, размер на файла - 188 KB]