Общински съвет - Сливен

Състав на общинския съвет мандат 2015-2019 год.
Снимка Общински съветник
1. АНТОНИЙ НИКОЛАЕВ АНДОНОВ
К "Народен съюз"
Роден на: 23.04.1964 г.
Образование: висше - инженер

2. АТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ
ПП БСП
Роден на: 23.05.1959 г.
Образование: висше
3. БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ
МК "Единни за Сливен"
Роден на: 25.08.1968 г.
Образование: висше - право
4. ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ
ПП БСП
Роден на 04.10.1978 г.
Образование: висше - право
5. ГАЛИНА ЛЮБОМИРОВА НИКОЛОВА-ВУЧКОВА
Представител на ПП ГЕРБ
Родена на: 09.09.1965 г.
Образование: висше
6. ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ
ПП БСП
Роден на: 21.10.1957 г.
Образование: висше - инженер
7. ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ
ПП ГЕРБ
Роден на: 10.08.1995 г.
Образование: средно
8. ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ
ПП ГЕРБ
Роден на: 14.05.1959 г.
Образование: висше - икономика
9. ДЕСИСЛАВА ЛАЛЕВА ИЛИЕВА
ПП ГЕРБ
Родена на: 22.04.1971 г.
Образование: висше
10. ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ
ПП БСП
Роден на: 10.04.1976 г.
Образование: висше, межд. ик. отношения
11. ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ
ПП ГЕРБ
Роден на: 27.05.1961 г.
Образование: висше - юридическо
12. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БАТАКОВ
ПП ГЕРБ
Роден на: 25.04.1955 г.
Образование: средно
13. ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ
ПП ГЕРБ
Роден на: 27.09.1957 г.
Образование: висше – медицина
14. ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ МИНЧЕВ
ПП ГЕРБ
Роден на: 17.11.1956 г.
Образование: висше - мениджмънт
15. ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ
ПП ГЕРБ
Роден на: 21.06.1959 г.
Образоване: висше
16. ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ
МК "ДОР"
Роден на: 17.02.1970 г.
Образование: висше - медицина
17. ИВАН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ
Представител на КП "Съюз за Сливен"
Роден на: 28.07.1963 г.
Образование: висше - АИУТ
18. ИЛИЯ ХРИСТОВ СТОЕВ
Представител на ПП БСП
Роден на: 10.05.1944 г.
Образоване : висше – агроном
19. ЙОРДАН ЛЕЧКОВ ЯНКОВ
Представител на МК "ДОР"
Роден на: 09.07.1967 г.
Образование: висше
20. КЕРАНКА ИВАНОВА СТАМОВА
Представител на ПП ГЕРБ
Родена на: 28.09.1953 г.
Образование – средно-специално
21. КИРИЛ ИЛИЕВ КИРЯКОВ
ПП БСП
Роден на: 17.04.1953 г.
Образование : висше
22. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
Представител на К "Реформаторски блок"
Роден на: 08.11.1961 г.
Образование: висше - икономика
23. КРАСИМИР ИЛИЕВ КРЪСТЕВ
Представител на ПП "Движение 21"
Роден на: 25.07.1953 г.
Образование: висше
24. КРЪСТИНКА ПЕТРОВА ДЕЧЕВА
Представител на К "Реформаторски блок"
Роден на: 25.02.1961 г.
Образование: висше – право и стр. инженер
25. МАРИЕТА ДОЙЧЕВА ПЕТКОВА
Представител на ПП БСП
Родена на : 03.10.1970 г.
Образование: висше – инженер и икономика
26. МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА
Представител на МК "ДОР"
Родена на: 01.03.1964 г.
Образование: висше – право
27. МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ
Представител на МК "Единни за Сливен"
Роден на: 25.03.1968 г.
Образование: висше – икономика
28. МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАНТЕЛЕЕВ
Представител на МК "ВМРО-СГП"
Роден на: 22.11.1972 г.
Образование: висше – право
29. МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ
Представител на ПП ДПС
Роден на: 01.02.1955 г.
Образование: средно
30. МУСТАФА ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ
Представител на ПП ДПС
Роден на: 05.09.1965 г.
Образование: висше
31. НИНА СТЕФАНОВА БОРОВА
Представител на К "Реформаторски блок"
Родена на: 03.08.1954 г.
Образование: висше - медицина
32. ПЕТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
Представител на КП "Съюз за Сливен"
Роден на: 12.08.1967 г.
Образование: висше
33. ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ
Представител на К "Реформаторски блок"
Роден на: 23.01.1975 г.
Образование: средно
34. РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ КУТИЙСКИ
Представител на ПП БСП
Роден на: 28.11.1963 г.
Образование: висше – икономика
35. РАДОСТИН АТАНАСОВ БОЗУКОВ
Представител на ПП БСП
Роден на: 04.01.1962 г.
Образование: средно
36. СОНЯ ТЕНЕВА КЕЛЕВЕДЖИЕВА
Представител на ПП БСП
Родена на: 08.09.1960 г.
Образование: висше – българска филология
Месторабота: ГПЗЕ "З. Стоянов", гр. Сливен
37. СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ
Представител на К "Народен съюз"
Роден на: 27.06.1966 г.
Образование: висше - педагогика
38. СТЕФАН ХРИСТОВ ХРИСТОВ
Представител на МК "ВМРО-СГП"
Роден на: 11.09.1977 г.
Образование: средно-специално
39. СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ
Представител на ПП БСП
Роден на: 17.08.1980 г.
Образование: висше - инженер
40. ТОДОР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ
Представител на ПП ГЕРБ
Роден на: 19.12.1960 г.
Образование: висше
41. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОТОВ
Представител на ПП ГЕРБ
Роден на: 06.10.1992 г.
Образование: висше - политология