Общински съвет - СливенСЪСТАВ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ:


1. Комисия по нормативна уредба, законосъобразността на актовете на ОбС и контрол на изпълнение на решенията на Общинския съвет:

Председател
Кръстинка Петрова Дечева
Зам.-председател
Борислав Стефанов Павлов
Секретар
Георги Николаев Георгиев
Членове:
Васил Добрев Петров
Галина Любомирова Вучкова
Керанка Иванова Стамова
Мариета Дойчева Петкова
Мария Митева Григорова
Момчил Димитров Пантелеев


2. Комисия по общинска собственост и местно самоуправление:

Председател
Христо Георгиев Котов
Зам. председател
Иван Колев Данчев
Секретар
Антоний Николаев Антодонов
Членове:
Атанас Костов Делибалтов
Васил Добрев Петров
Георги Николаев Георгиев
Димитър Георгиев Батаков
Иван Стефанов Петров
Кирил Илиев Киряков
Кирчо Димитров Димитров
Кръстинка Петрова Дечева
Мария Митева Григорова
Стефан Христов Христов


3. Комисия по европейска интеграция, международно сътрудничество и партньорски инициативи:

Председател
Мартин Симеонов Славов
Зам. председател
Антоний Николаев Андонов
Секретар
Васил Добрев Петров
Членове:
Десислава Лалева Илиева
Димитър Колев Павлов
Иван Стефанов Петров
Нина Стефанова Борова
Радостин Костов Бозуков
Стефан Христов Христов


4. Комисия по финанси, бюджет, икономическо развитие:

Председател
Георги Стоянов Стоянов
Зам. Председател
Стефан Пасков Стефанов
Секретар
Мариета Дойчева Петкова
Членове:
Здравко Кирилов Костадинов
Йордан Лечков Янков
Кирил Илиев Киряков
Кирчо Димитров Димитров
Мартин Симеонов Славов
Момчил Димитров Пантелеев
Мустафа Юсеинов Мустафов
Петър Иванов Димитров
Радослав Йорданов Кутийски
Христо Георгиев Котов


5. Комисия по инвестиционна политика и устройство на територията:

Председател
Мариета Дойчева Петкова
Зам. председател
Галина Любомирова Вучкова
Секретар
Кръстинка Петрова Дечева
Членове:
Георги Стоянов Стоянов
Деян Цанков Дечев
Димитър Георгиев Батаков
Здравко Кирилов Костадинов
Илия Христов Стоев
Мария Митева Григорова
Момчил Димитров Пантелеев
Мустафа Юсеинов Мустафов
Радостин Атанасов Бозуков
Стефан Пасков Стефанов


6. Комисия по образование, наука, култура и вероизповедания:

Председател
Соня Тенева Келеведжиева
Зам. председател
Галина Любомирова Вучкова
Секретар
Иван Стефанов Петров
Членове:
Георги Иванов Иванов
Десислава Лалева Илиева
Живко Александров Минчев
Иван Колев Данчев
Красимир Илиев Кръстев
Мартин Симеонов Славов
Нина Стефанова Борова


7. Комисия по здравеопазване, социална и жилищна политика:

Председател
Димитър Павлов
Зам. председател
Иван Колев Данчев
Секретар
Нина Стефанова Борова
Членове:
Борислав Стефанов Павлов
Десислава Лалева Илиева
Керанка Иванова Стамова
Мустан Мустафа Мехмедали
Соня Тенева Келеведжиева
Стефан Щилиянов Щилиянов


8. Комисия за децата, младежта и спорта:

Председател
Пламен Крумов Стоянов
Зам. председател 
Живко Александров Минчев
Секретар
Стефан Щилиянов Щилиянов
Членове:
Борислав Стефанов Павлов
Георги Николаев Георгиев
Деян Цанков Дечев
Йордан Лечков Янков
Красимир Илиев Кръстев
Мустан Мустафа Мехмедали
Соня Тенева Келеведжиева
Стефан Христов Христов
Тодор Йорданов Начев
Георги Иванов Иванов
Радостин Костов Бозуков


9. Комисия по оперативен контрол:

Председател
Мустафа Юсеинов Мустафов
Зам. председател
Радослав Йорданов Кутийски
Секретар
Георги Стоянов Стоянов
Членове:
Антоний Николаев Андонов
Атанас Костов Делибалтов
Деян Цанков Дечев
Здравко Кирилов Костадинов
Йордан Лечков Янков
Кирчо Димитров Димитров
Красимир Илиев Кръстев
Петър Иванов Димитров
Тодор Йорданов Начев


10. Комисия по опазване на околната среда, туризъм, селско и горско стопанство:

Председател
Радослав Йорданов Кутийски
Зам. председател
Димитър Колев Павлов
Секретар
Петър Иванов Димитров
Членове:
Георги Иванов Иванов
Димитър Георгиев Батаков
Илия Христов Стоев
Пламен Крумов Стоянов
Стефан Пасков Стефанов
Стефан Щилиянов Щилиянов
Тодор Йорданов Начев


11. Комисия по развитие на населените места:

Председател:
Керанка Иванова Стамова
Зам.-председател:
Илия Христов Стоев
Членове:
Пламен Крумов Стоянов
Живко Александров Минчев
Кирил Илиев Киряков
Кирил Илиев Киряков
Мустан Мустафа Мехмедали
Христо Георгиев Котов