КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ

Професия: инженер
Образование: висше
Общински съветник от ГОС: "БСП за България"
Участие в предишен ОБС: Да
Акцент през мандата: Привличане на инвеститори и действия по важни за гражданите теми.
Телефон: 0888 407 333
Имейл: koliomilev@abv.bg