Новини

Днес се навършват 144 от Освобождението на Сливен

В Сливен днес се отбелязват 144 години от Освобождението на града от османско иго. Заради нарастващия брой заболели от коронавирус и тази година не се състоя официална градска церемония. Бележитата годишнина днес почетоха председателят на Общински съвет-Сливен Димитър Митев и общински съветници, кметът Стефан Радев, зам.-областният управител Димитринка Петкова и граждани. В памет на загиналите те поднесоха цветя пред морената на пл. „17 януари“ в кв. „Клуцохор“. „Днес изразяваме не само своите почит и признателност към героите, но и гордост, че градът ни е дал много и е с исторически принос за Освобождението на България. На този ден, преди 144 години, жаждата за национално обединение, героичните подвизи, надеждата и стремежът към национална идентичност, се увенчават с успех и ликуват. Днес предизвикателствата на нашето време са други и точно тези емблематични за историята ни моменти, ни карат да се замислим, да пренареждаме своите приоритети. Страната ни е с велико минало, от нас зависи, какво ще е нашето бъдеще“, заяви по повод годишнината кметът Радев. През 1878 г. в Сливен навлиза втори дивизион на 13-и драгунски полк, командван от майор Виктор Кардашевски и части от 23-ти Донски казашки полк, с командир полковник Николай Бакланов. На 5 януари 1878 г. четата, водена лично от Панайот Хитов влиза в Сливен, впоследствие войводата достига до Одрин, в авангарда на руската армия. За участието си във войната Панайот Хитов е награден с орден „Св. Станислав ІІІ степен”. На 6 януари пристига и Жельо войвода. На 8 януари в града влизат и основните части на руските войски. В югозападната част на кв. „Клуцохор“ – местността Харманите (днес площад „17 януари”), населението ги посреща и приветства. Идва дълго чаканото и изстрадано освобождение от гнета на робството. В тържественото посрещане на руските войски се включа цялото население на града, а възторжено слово лично произнася полуслепият и болен поет Добри Чинтулов.

Димитър Митев и общинските съветници поздравяват жителите на община Сливен за предстоящите Коледни и Новогодишни празници

Уважаеми съграждани, В навечерието на Рождество Христово, за мен е удоволствие да поздравя вас и семействата ви, лично от мое и от името на колегите ми от Общински съвет-Сливен. Бъдете здрави! Нека празничните дни донесат много топлина, сплотеност, щастливи мигове и уют във всеки дом! Изпращаме нелека година, като си пожелавам следващата да бъде по-малко трудна и да ни даде повече време, в което да бъдем с близките си. Да ни донесе много лично и семейно щастие, повече вяра и надежда. Уверявам ви, че аз и колегите ми ще продължим да работим за доброто качество на живот за жителите на община Сливен. Всяко решение, което Общински съвет разглежда и подкрепя на своите заседания, ще продължи да бъде единствено и само в интерес на гражданите и просперитета на града ни! Светло Рождество Христово и успешна 2022 година! Димитър Митев Председател на Общински съвет-Сливен

Акценти от последното за тази година заседание на Общински съвет-Сливен

Общинският съвет в Сливен проведе последното си за тази година заседание. Към предварителните 39 точки бяха приети и 6 допълнителни предложения. Едното от тях беше за учредяване право на строеж за срок от 30 години върху общински имоти в Промишлена зона за изграждане на фотоволтаична централа. Други бяха свързани с даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен по проект „Красива България“ за ремонт на ППМГ „Дори Чинтулов“ и даване на съгласие за участие на Община Сливен като партньор по проект на Регионалния център за икономическо развитие. Съветниците гласуваха актуализация на общинския бюджет, която касае разходи за отводнителни дейности в един от кварталите на Сливен, за ремонт на училището в село Панаретовци, изграждане на колумбарийни стени и благоустрояване на алеи на Новоселските гробища, както и за газифицирането на Спортна зала „Младост“. Общинският съвет одобри план-сметката за дейностите по събиране и извозване на битовите отпадъци за 2022 г. Като допълнителни точки бяха гласувани проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци и проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен. Беше прието изменение и допълнение на част от текстовете на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, свързани с регламентиране на реда и начина на ползване на кварталните клубове. Целта е те да разширят обхвата си на дейност и обектите да се ползват от повече хора. Поддръжката и осигуряването на консумативи за помещенията, както и досега, се поема от Община Сливен. Бяха приети още Програмата за работа на Общинския съвет през първото тримесечие на 2022 г., и Програмата за развитие на читалищната дейност в общината за следващата година. Общинският съвет гласува и Правилника за устройството и дейността на Центъра за подкрепа на личностно развитие – Център за кариерно ориентиране.

Последната редовна сесия на местния парламент за 2021 г. е на 20 декември

Общо 39 точки предстои да разгледа на своя редовна сесия местният парламент на 20 декември, понеделник. Предварителният дневен ред на заседанието предвижда актуализация на общинския бюджет, разпоредителни сделки с общинска собственост, както и промяна в част от текстовете в една от общинските наредби. Това открои сред акцентите за предстоящото заседание председателят Димитър Митев. По-конкретно, той се спря на предстоящото и последно за тази година изменение на основния финансов документ, което по думите му касае разходи за отводнителни дейности в един от кварталите на Сливен, за ремонт на училището в село Панаретовци, изграждане на колумбарийни стени и благоустрояване на алеи на Новоселските гробища. Средства от бюджета ще бъдат отпуснати и за газифицирането на Спортна зала „Младост“. Одобряване на план-сметката за дейностите по събиране и извозване на битовите отпадъци за 2022 г., също предстои да бъде гласувано. Митев отчете, че над два млн. лв. увеличение на разходите спрямо 2021 г. сочат разчетите в план-сметката на планираните разходи за 2022 г. При такова увеличение необходимото дофинансиране за дейностите по сметосъбиране от бюджета на Община Сливен ще достигне 6 млн. лв. По отношение на изменението и допълване на част от текстовете на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, той посочи, че те са свързани с регламентиране на реда и начина на ползване на кварталните клубове. Изменението предвижда тези клубове да разширят обхвата си на дейност и да се ползват от повече групи от хора. Той подчерта, че поддръжката и осигуряването на консумативи за помещенията се поема от Община Сливен, а за ползвателите – ще бъде напълно безплатно. Ще бъде назначено и лице, което ще се занимава с материалната база, със спецификите и възникналите проблеми на отделните клубове. Сред точките, които предстоят да бъдат разгледани и гласувани попадат още приемане на програми – едната, от които, за работата на общинския съвет през първото тримесечие на 2022 г., и за развитие на читалищната дейност в общината за следващата година. Общинският съвет ще гласува и правилника за устройството и дейността на Центъра за подкрепа на личностно развитие – Център за кариерно ориентиране, също са сред предвидените за гласуване предложения. Други две предложения от дневния ред за гласуване са одобряване на докладите от годишната и от последващата оценка за 2020 г. на изпълнението на Плана за развитие на Община Сливен 2014-2020. Сесията ще се проведе в зала „Май“ от 9 ч., при спазване на противоепидемичните мерки.

Зам.-кмет ще представлява Общината в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация - Сливен”

На днешната извънредна сесия на местния парламент в Сливен бе гласувано упълномощаването на зам.-кмета Камен Костов, като представител на Общината в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация - Сливен”. Единствената точка в дневния ред бе подкрепена с 23 гласа „за“. Общото събрание на съдружниците е насрочено на 17 декември от 11 ч. На него предстои да бъде взето решение за получаване на заем от „Български ВиК холдинг“ ЕАД в размер на 8 800 712 (осем милиона осемстотин хиляди седемстотин и дванадесет) лв. Средствата от кредита се планира да бъдат използвани за изпълнението на проект „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на кв.“Речица“, гр. Сливен“, който стартира през лятото на 2021 г. По-конкретно, осигуреното финансиране, ще бъде насочено за подмяна на стария водопровод в квартал „Речица“, който създава постоянно проблеми и аварии. Темата за нуждата от допълнително финансиране, което да покрие цялостната подмяна на водопровода, паралелно с изграждането на канализационната мрежа в квартала, бе повдигната още през месец август тази година. Тогава по инициатива на кмета Стефан Радев се проведе среща с народните представители от сливенски избирателен район в 46-ото Народно събрание, областния управител, председателя на Общинския съвет и представители на ВиК. В рамките на срещата тогава кметът Радев потърси съдействие от депутатите за осигуряване на финансиране, тъй като проблемът с водопровода не търпи отлагане и трябва да се търси решение в тази посока. Те от своя страна подкрепиха инициативата и поеха ангажимент за съдействие. В тази връзка беше представен и изготвеният от Община Сливен технически проект за цялостната подмяна. „Радвам се, че нашата инициатива успя да се реализира и въпросът с водоснабдяването и канализацията за жителите в квартал „Речица“, ще бъде изцяло решен. Целият проект се изпълнява от ВиК, а Община Сливен се е посветила в усилия да подкрепя водното дружество за изпълнението на този проект, защото той касае всички жители на Сливен“, коментира темата кметът Стефан Радев на днешната извънредна сесия на общинския съвет. Строителните дейности в кв. „Речица“ са в рамките на голям проект, който обхваща Сливен и Нова Загора на стойност 131 млн. лева по ОП „Околна среда“, съфинансиран от ЕС чрез Кохезионния фонд.

Най-добрите спортисти на Сливен за 2021 г. бяха отличени с награди на Общината

На официална церемония тази вечер бяха връчени наградите на Община Сливен на 10-те най-добри спортисти, треньор, отбор от колективните спортове, най-добър спортист с увреждания и бъдещи звезди на Сливен за 2021 г. Победителите в престижната класация бяха избрани от експертна комисия от треньори от различни видове спорт. От сцената на зала „Сливен“ зам.-кметът Пепа Чиликова поздрави топ спортистите от името на кмета Стефан Радев, техните лични треньори и родители, като им пожела още много съпътстващи успехи, да продължават да се развиват и да надграждат постиженията си с нови, още по-големи. „Радвам се, че имаме възможност да ви благодарим за всички мигове на гордост, които ни подарихте през тази трудна година. С вашите всеотдайност, неуморен труд и дисциплина, вие сте пример за всички нас. От името на кмета Стефан Радев и от мое, искам да ви уверя, че Община Сливен ще продължи да ви подкрепя и да създава все по-добри условия за спорт в нашия град. Нека Новата година да ви донесе всичко, за което мечтаете, а вашият полет, да бъде още по-нависоко“, заяви още зам.-кметът Чиликова. Тя пожела на всички весели празници, изпълнени със здраве, много вяра и надежди. За спортист № 1 на Сливен беше избран Божидар Андреев. Състезателят на Спортен клуб по вдигне на тежести „Христо Бъчваров“ зае пето място на олимпийските игри в Токио през тази година. Негов подгласник е Васил Маринов – състезател на Спортен клуб по вдигане на тежести „Стоте войводи“ и шести на Европейското първенство за мъже. Освен това е спечелил сребърен медал на Световното първенство до 20 години. Трети е Петър Ангелов, състезател на Спортен клуб по вдигане на тежести „Христо Бъчваров“, който се нареди на 7 място на Европейското първенство по вдигане на тежести за мъже, в категория 67 кг. Негов треньор е Севдалин Минчев. Спортист № 4 - Димитър Ташев, състезател на Спортен Клуб по лека атлетика „Михаил Желев“, спечелил 2 място на Европейското първенство за юноши до 20 г., в дисциплината троен скок, 2 място на Балканското първенство за юноши до 20 г на открито и 3 място на Балканското първенство в зала. Спортист № 5 – Софи Тенева, състезател на Спортен Клуб по борба „Станка Златева“, спечелила 2 място на Световното първенство по борба за кадетки, в категория – 61 кг. Неин треньор е Станка Златева. Спортист № 6 – Магдалена Кисьова, Спортен клуб „Сини камъни-2008“ - завоювала 3 място на Световното първенство по скокове батут - за девойки, младша възраст. За късметлийското място на Спортист № 7, борбата беше изключително изравнена по всички показатели. По тази причина, статуетки получиха женската тройка Маринела Иванова, Петя Георгиева и Гергана Калчева, състезателки на Спортен Клуб по акробатика „Стефан Данчев“, завоювали 8 място в балансова комбинация на Световното първенство за старша възраст по акробатика, с треньор Виолета Бинева и състезателката от Спортен клуб „Сини камъни“ Кристина Стамова, спечелила 5 място на Световното първенство по скокове на батут, с треньор Бояна Димитрова. Спортист № 8 – Деница Кабаджова, състезател по шотокан карате-до към клуб по бойни изкуства „Грифон“ - с 2 място от Световното първенство, при 16-17 годишните. Спортист № 9 - Димитър Грахов, състезател по шотокан карате-до към клуб по бойни изкуства „Грифон“, завоювал 2 място от Световното първенство, при 16-17 годишните. Спортист № 10- Емине Осман, състезател на Спортен Клуб по борба „Станка Златева“, спечелила 3 място на Световното първенство за кадетки по плажна борба в категория - 50 кг. Плажната борба е заявена в програмата за Олимпийските игри в Париж през 2024 г. За най-добър треньор за 2021 г. беше обявен Пламен Братойчев, личният треньор на спортист № 1 на Сливен – Божидар Андреев. За най-добър спортист при хората с увреждания тази година е определен състезателят по спортна стрелба и тенис на маса – Ваня Манолова. Отличието за най-добър отбор отиде при мъжкия отбор на ВК „Сливен волей”. За бъдещи звезди в индивидуалните спортове бяха определени състезателите по акробатика - Мириям Мехмедов, Емили Йорданова, Елица Илиева и Дария Караджова. Треньор на младите акробати е Виолета Бинева. Сред бъдещите звезди са още - Станимира Димитрова – Спортен клуб по ориентиране „Сини камъни“, Християна Василева – Клуб по лека атлетика „Михаил Желев“, Диян Христов–джудо, Елица Тодорова– джудо, Божидара Колева–джудо, Тримата джудисти са състезатели на Спортен клуб „Хаджи Димитър“. До тях се нареждат състезателите по шотокан карате-до - Самуил Въндев, Лъчезар Димитров, Стилиян Кючуков и Георги Узунов. Младите каратеки се подготвят при Теодора Въндева в Клуб по бойни изкуства „Грифон“. За бъдещи звезди бяха избрани още състезателите по джудо - Никола Ников, Петър Русев и Иваная Христова. Треньор на младите джудисти е Стоян Димитров в Спортна Академия „Биоком“. За бъдеща звезди в колективните спортове бяха отличени - БК „Тони 7“ - отбор момичета, 14 години с треньор Ивайло Христов; ФК „Сините камъни 2013 “ - отбор деца с треньор Илиян Илчев; СК по Баскетбол „Сливен-2010 - отбор момчета, 14 години с треньор Ангел Стефанов и ОФК „Сливен 2000“ - подготвителна група с треньор Коста Петков. Специалната награда за вдъхновение и принос към спорта беше връчена на състезателите от Спортен клуб по акробатика „Стефан Данчев“ и техния треньор Виолета Бинева. Те представиха Сливен в телевизионното шоу „България търси талант“, като спечелиха симпатии и вдъхновиха зрители от цялата страна. Всички отличени спортисти получиха парични и предметни награди. В програмата на вечерта участваха състезателите от Спортен клуб по акробатика „Стефан Данчев“, които поднесоха на публиката атрактивно акробатично шоу, младият певец Иван Едрев и Балет „Барби“ при Военен клуб-Сливен. Сред гостите на награждаването бяха председателят на Общински съвет-Сливен Димитър Митев и общински съветници, началници и представители на институции в Сливен, спортните величия Калинка Лечева и Станка Златева, треньори и граждани. Церемонията по награждаване се проведе, съгласно наложените в страната противоепидемични мерки.

Общински съвет-Сливен се събира за извънредно заседание на 15 декември

Местният парламент в Сливен се събира на извънредно заседание утре – 15 декември. Една точка е заложена в дневния за гласуване. Тя касае упълномощаване на представител на Община Сливен в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация - Сливен”. Общото събрание на съдружниците е насрочено на 17 декември от 11 ч. На него предстои да бъде взето решение за получаване на заем от „Български ВиК холдинг“ ЕАД в размер на 8 800 712 (осем милиона осемстотин хиляди седемстотин и дванадесет) лв. Средствата от кредита се планира да бъдат използвани за изпълнението на проект „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на кв.“Речица“, гр. Сливен“, който стартира през лятото на 2021 г. Извънредната сесия на общинския съвет ще се проведе в зала „Май“ от 9.30 ч., при спазване на противоепидемичните мерки.

Делегация от Тараклия се срещна със зам.-председателя на местния парламент Веселина Тонева и общинския съветник Иван Данчев

Делегация от град Твърдица, Тараклийски район, Република Молдова, прие днес кметът Стефан Радев. Делегацията беше водена от кмета на града Георгий Попов. В срещата участваха един от зам.- председателите на Общински съвет-Сливен Веселина Тонева и председателят на Постоянна комисия по европейска интеграция, международно сътрудничество и партньорски инициативи Иван Данчев „За нас е удоволствие да ви посрещнем в нашия град. Надявам се да останете с добри впечатления и нашата среща да роди нови идеи и общи инициатива между двата града, свързани от българския дух, общата ни култура и идентичност“, заяви в приветствието си към гостите сливенският градоначалник. В град Твърдица преобладаващото население е българско – наследници на българите, преселили се от нашите земи преди повече от 200 години. В рамките на опознавателната среща бе засегната темата за Ковид пандемията и последиците от нея по отношение на различните отрасли на страните. Бяха обсъдени възможности за насърчаване на взаимоотношенията между Сливен и Твърдица в социалната и културната сфера. От сливенския кмет бе потърсено съдействие по въпрос, свързан с предстоящото райониране в Молдова, което според гостите, ще предизвика заличаване на българската идентичност през следващите години. В тази връзка те споделиха, че търсят подкрепа от всички български институции. В срещата участваха още координаторът на бесарабските преселници в Република Молдова Николай Плагов и агрофермери от Твърдица. В края на разговора, в знак на уважение, кметът Стефан Радев подари на гостите медна икона на Свети Димитър – закрилник на Сливен, цветен албум със знакови за града ни места и календар с действащите църкви в община Сливен. От името на Общински съвет-Сливен Веселина Тонева и Иван Данчев подариха на гостите сувенири от сливенския край и албум с творби на художника-живописец Добри Добрев. Договорът за побратимяване между Сливен и Тараклия е подписан на 29 юни 2012 година в град Тараклия, Република Молдова. Населението на град Тараклия е около 15 000 души, като 78 % от тях са българи. Преобладаващо българско (над 65 %) е населението и в Тараклийски район, а в редица населени места като град Твардица, селата Кайраклия, Валя Пержей и др., българите са над 90 % от жителите.

Поздрав на председателя на Общински съвет-Сливен Димитър Митев за Никулден

Уважаеми съграждани, За мен е удоволствие, от мое и от името на колегите ми от Общински съвет-Сливен, днес да поздравя всички, които празнуват в Деня на Свети Николай Чудотворец! Нека светецът закриля вас и семействата ви, да ви донесе хармония и да ви пази силни духом! Нека даде на всички ни повече вяра в доброто, сплотеност и сила да се справяме с предизвикателствата на днешното време! Бъдете здрави и нека всеки дом се изпълни с топлина и магията на Никулден! Честит празник! Димитър Митев Председател на Общински съвет-Сливен

С 25 гласа „за“ местният парламент прие актуализацията на бюджета

На редовната си сесия днес местният парламент в Сливен одобри актуализацията на бюджета на Общината. Предложението бе подкрепено с 25 гласа „за“. Като основен аргумент за това кметът Стефан Радев посочи по-високите от планираните за периода постъпили приходи, в резултат на повишената събираемост от местни данъци и такси. Като друга причина той посочи още финансовите излишъци и икономии от проекти на Общината. Респективно, в разходната част, най-голямото изменение според него, е свързано с отложен заем по проекта за патронажната грижа, който се планира да бъде върнат през следващата бюджетна година. Измененията касаят още разходи за ремонти и изграждане на видеонаблюдение в няколко малки населени места и др. Общинският съвет одобри и внесените от кмета Стефан Радев поредни предложения, свързани с облекчителни мерки за местния бизнес и за пенсионерските клубове. Едното касае намаляване с 50 процента на наемите, включително, освобождаване от такса „тротоарно право“, заведенията за бързо обслужване, ресторанти, барове и кафе-сладкарници. Мерките за бизнеса ще важат до 31 декември 2021 г. „Голяма част от заведенията, с които традиционно работим, са затруднени заради пандемията и наложените мерки, не генерират и приходи. В общ интерес е те да продължат да работят, да успеят да задържат своя персонал, респективно Общината да отчита приходи от дейността им в бъдеще“, посочи кметът Радев. От заплащане на наеми ще бъдат освободени и пенсионерските клубове за почти цялата настояща година, от 1 февруари до 31 декември, като най-уязвима група. Подкрепа на днешната сесия получиха и двете допълнителни точки от дневния ред. Едната касае откриване на тръжна процедура за отдаване под наем на общински обект. Втората - намаляване с 50 процента на наемите на общински обекти, разположени на територията на училищата в община Сливен за периода от 1 октомври до 31 декември 2021 г. Сред приетите точки бяха още бюджетната прогноза за периода 2022-2024 г., както и планът за действие на общинските концесии за периода 2021-2027 г. Беше гласувано и предложението Община Сливен да участва в два европейски проекта, свързани с разширяване на обхвата на социалните услуги в града. Двете точки, свързани със закупуване на нов ЕКГ апарат от ДКЦ-2 Сливен и ремонтни дейности със собствени средства в Дентален център-1 Сливен, също получиха необходимата подкрепа. В рамките на заседанието местният парламент одобри и предложението за разширяване на общинската транспортна схема по линията Сливен-Сливенски минерални бани-Ковачите-Младово. В нея ще бъде включено и село Коньово. Сред гласуваните точки от дневния ред попаднаха още обичайните разпоредителни сделки – решения за разпореждане с общинско имущество, прекратяване на съсобственост, съгласуване и одобряване на устройствени планове и отпускане на финансови помощи на граждани. Обичайно, сесията се проведе в зала „Май“, при спазване на въведените противоепидемични мерки.

Димитър Митев изказва съболезнования към близките на загиналите при пожара в село Рояк и при тежката катастрофа на „Струма“

Днес в община Сливен е обявен Ден на траур в памет на загиналите при двете трагедии – от пожара в Дом за възрастни хора в село Рояк, община Дългопол, и в автобусната катастрофа на автомагистрала „Струма“. От мое и от името на колегите ми от Общински съвет-Сливен, изказвам най-искрени съболезнования към семействата на загиналите. Нека Бог им даде сили и кураж в мъката им! Мир на праха им и вечен покой на невинните им души! Димитър Митев Председател на Общински съвет-Сливен

Акценти за предстоящото заседание на Общински съвет-Сливен

53 точки са включени в предварителния дневен ред на предстоящата сесия на местния парламент, насрочена за 25 ноември. Обичайно, тя ще се проведе в зала „Май“ от 9 ч., при спазване на противоепидемичните мерки. Сред предложенията за гласуване председателят Димитър Митев открои актуализацията на бюджета, която по думите му се налага поради няколко причини. Сред тях са финансови остатъци от проекти, които Общината е реализирала, и които ще бъдат добавени в приходната част на бюджета. По отношение на разходната част Митев коментира, че тя е свързана с отпускане на средства за текущи ремонти на детски градини, на тротоарни настилки и на част от уличната мрежа. Разходите в бюджета касаят още доставка и монтаж на специализирана апаратура за нуждите на Дом за стари хора – Сливен, осигуряване на сграда за членовете на пенсионерския клуб в с. Камен. Средства ще бъдат насочени и за изграждане на система за видеонаблюдение в селата Струпец, Бинкос, Чокоба, Ковачите, Николаево, Калояново и др. В дневния ред на сесията в четвъртък попадат още бюджетната прогноза за периода 2022-2024 г., както и планът за действие на общинските концесии за периода 2021-2027 г. Общинските съветници ще гласуват и внесените от кмета Стефан Радев поредни предложения, свързани с облекчителни мерки за местния бизнес и за пенсионерските клубове. Едното касае намаляване с 50 процента на наемите на заведения за бързо обслужване, ресторанти, питейни заведения и кафе-сладкарници. В предложението е включено и освобождаване от такса „тротоарно право“. Мерките за бизнеса ще важат до 31 декември 2021 г. Заради пандемията, от заплащане на наеми ще бъдат освободени и пенсионерските клубове за почти цялата настояща година, от 1 февруари до 31 декември, като най-уязвима група. Общинският съвет ще разгледа и гласува и точка, даваща възможност Община Сливен да участва в два европейски проекта, свързани с разширяване на обхвата на социалните услуги в града. На заседанието в четвъртък местният парламент ще гласува и даването на съгласие, ДКЦ-2 Сливен да закупи със собствени средства нов ЕКГ апарат, а на Дентален център-1 Сливен, да извърши ремонт със собствени средства. Като акценти Димитър Митев открои и предложенията, от които едното е за създаването на звено „Общинска полиция“, а другото касае разширяването на общинската транспортна схема по линията Сливен-Сливенски минерални бани-Ковачите-Младово. В нея ще бъде включено и село Коньово, по молба на жителите на населеното място. В заключение Митев посочи, че в дневния ред попадат още обичайните разпоредителни сделки – решения за разпореждане с общинско имущество, съгласуване и одобряване на устройствени планове и отпускане на финансови помощи на граждани. „Сигурен съм, че за пореден път общинските съветници ще проявят активност и важните дейности за доброто развитие на общината, ще получат подкрепа“, е на мнение председателят на местния парламент.

Архив новини