Новини

Днес 05.07.2013 год. в деловодството на Общинския съвет Сливен Председателския съвет на същия внесе Предложение за удостояване на д-р ВЕНЕЛИН ДИНЕВ ЙОРДАНОВ посмъртно с наградата на Общинския съвет – Почетен знак „За граждански принос.