Новини

По повод празника на Сливен - Димитров ден, 26 октомври 2013 г. и в изпълнение на своите задължения, произтичащи от чл. 6 на Наредбата по символиката на Община Сливен, Временната комисия по символиката открива процедура за представяне на предложения за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Сливен и общината” и с наградата на Общинския съвет почетен знак „За граждански принос”.

Предложения могат да правят лицата и организациите, посочени в чл. 49, ал. 1 от Наредбата за символиката като се спазват условията и изискванията на чл. чл. 50, 51 и 59, ал. 2, т. 1.

Краен срок за подаване на предложенията в писмена форма в деловодството на Общинския съвет (каб. 104) до 16.00 ч. на 16.09.2013 г. (понеделник)

За повече информация вж. www.obs.sliven.bg, Актове на ОбС, Наредби, Наредба за символиката на Община Сливен