Новини

В изпълнение на разпоредбите на чл.6, ал.2 от Наредбата за символиката на община Сливен Временната комисия по символика на Общински съвет Сливен известява, че на свое заседание на 18.09.2013 год. прие следното решение:

НОМИНИРА за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Сливен”

1. ИВАЙЛО АБАДЖИМАРИНОВ – за съществен принос в развитието на обществения и културния живот на град Сливен.

2. ЛЮБЕН КОЗЛЕВ – за приносът му за развитието на организирания футбол в гр. Сливен.