Новини

Д-р Ганка Василева – зам. председател на Общински съвет Сливен, изпълняваща длъжността Председател на Общински съвет Сливен свиква извънредно заседание на Общинския съвет Сливен на 13.02.2014 год. Насрочване на извънредно заседание се налага, тъй като съгласно разпоредбите на чл.94, ал.2 от Закона за публичните финанси, бюджета на общината за 2014 год. трябва да бъде приет до 14.02.2014 год.