Новини

Общински съвет Сливен, на основание чл.22, ал.3 от Закона за управление на отпадъците, кани всички заинтересовани лица, органи и обществени организации на обществено обсъждане на проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Сливен.

Обсъждането ще се проведе на 11.03.2014 год. от 15.00 часа в зала „Май” на община Сливен.

Проекта за наредба може да видите тук: http://obs.sliven.bg/uploads/files/nova_NUO_12022014.pdf

МАРИЯ ГРИГОРОВА

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС - СЛИВЕН