Новини

Днес 23.05.2014 год. от 12.00 часа г-жа Мария Григорова – председател на Общински съвет Сливен и г-жа Керанка Стамова общински съветник присъстваха на откриването на втори Център за настаняване от семеен тип, намиращ се в кв.”Дружба”. Центърът бе открит от инж. К. Милев – кмет на община Сливен. Участие взеха и заместник кметовете на общината г-н Иван Манчев и г-н Румен Стоилов, представители на отдел „Социални дейности здравеопазване и спорт” и представители на социални институции на територията на Община Сливен.

В ЦНСТ са осигурени условия за отглеждане на деца с увреждания в среда близка до семейната. Сградата и разположението на помещенията осигуряват възможности за самостоятелност на всяко едно от децата.

След това г-жа Григорова и К. Стамова взеха участие в откриването на обновеният микропазар в кв. „Дружба”. Пазарът също бе открит от г-н К. Милев – кмет на Община Сливен. Той осигурява достъпна среда за хора със специфични потребности.