Новини

Г-жа Мария Григорова - Председател на Общински съвет Сливен, свиква на 24 юли 2014 год./четвъртък/ извънредно заседание на общинския съвет.

На заседанието ще бъде разисквана една единствена точка за изменение на бюджета на Община Сливен за 2014 година.