Новини

Уважаеми съграждани,

Позволете ми от името на Общинския съвет и лично от мое име да Ви честитя празника 6-ти септември – 129 години от Съединението на България с Източна Румелия.

Този ден ни връща в славното минало на новоосвободената ни държава, която единно показва на целия тогавашен свят воля и решителност да възвърне своята мечтана цялост. Безпримерното родолюбие, ентусиазъм и жертвоготовност на предците ни намира своя естествен връх в делото на Съединението. Само по този начин се гради национално самочувствие и се защитава правото да бъдеш признат и уважаван. Изпълва ни с гордост мисълта, че този най-велик акт на обединение се е осъществил по волята на народа.

Днес почитаме паметта на всички, които са направили Съединението възможно и се прекланяме пред стореното от тях в името на България.

Честит празник!

МАРИЯ ГРИГОРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН


Снимки: