Новини

Днес 19 януари 2015 год. се проведе работна среща на Мария Григорова – председател на Общински съвет Сливен и народният представител Таско Ерменков.

На срещата бяха обсъдени проблемите на община Сливен, свързани с управлението и разпореждането с имоти общинска собственост, като се акцентира най-вече на тези, свързани със стопанисването на имотите, предоставени на общината от държавата и евентуални пътища за решаването им.

Разгледан бе и въпросът за възможностите за създаване на Синя зона в град Сливен.


Снимки: