Новини

На 14.05.2015 г./четвъртък/ от 17.00 ч. в зала „Май” ще се проведе публично обсъждане на отчета за приходите и разходите на бюджета на Община Сливен за 2014 г.

Поканват се гражданите на Община Сливен, кметовете на кметства, кметските наместници, общински съветници, представители на средствата за масово осведомяване и граждански сдружения, ръководителите на бюджетни звена и други да вземат участие в публичното обсъждане.

МАРИЯ ГРИГОРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС - СЛИВЕН

Виж прикачения файл.


Прикачени файлове:

отчет

приложение 1

приложение 2

приложение 3

приложение 4

приложение 5