Новини

Г-жа Мария Григорова - председател на Общински съвет Сливен изпрати Поздравителен адрес до г-н Минко Минчев старши учител в ПГИ "Д. Табаков", общински съветник при Общински съвет Сливен, по случай удостояването му със званието „Учител на годината” в направление „Професионално образование” от Синдиката на българските учители.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНЧЕВ,

За мен е чест от името на Общински съвет – Сливен и от свое име да Ви поздравя с удостояването Ви със званието „Учител на годината” в направление „Професионално образование”.

Да си учител не е професия, да си учител е призвание. Учителската професия изисква много труд, всеотдайност и вяра, за да могат учениците да тръгнат по пътя на знанието.

Желая Ви здраве, много човешки радости и професионални успехи. Нека Вашите ученици, младите икономисти, завършили ПГИ „Д. Табаков” Сливен да се изграждат и доказват като добри професионалисти.

Продължавайте да носите в сърцето си огъня на възрожденското родолюбие!

МАРИЯ ГРИГОРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН