Новини

Фонд "Култура" към община Сливен започва набиране на предложения за проекти в първата сесия на Фонда.

Документи за участие могат да се подават от 10.06.2015 до 16 часа на 20 юли 2015 година в деловодството на Община Сливен.

Правилникът за работа на Общински фонд „Култура“ може да бъде намерен в сайта на Общински съвет Сливен; правилата за кандидатстване в първия етап, както и пълният комплект документи, ще са достъпни на страницата на Общински съвет Сливен http://www.obs.sliven.bg/ и Община Сливен http://sliven.bg/ на 09.06.2015 година.

На първата сесия на Фонд „Култура” ще бъдат отпуснати общо 15 000 лева.

Резултатите с допуснатите кандидати ще бъдат публикувани на 3о юли 2015 година.