Новини

Фонд "Култура" към община Сливен започва набиране на предложения за проекти във втората сесия на Фонда. Набирането на проекти за участие във втората сесия на Общински фонд „Култура” ще бъде от 28.07.2015г. до 10.09.2015. Правилникът за работа на Общински фонд „Култура“ може да бъде намерен в сайта на Общински съвет Сливен; правилата за кандидатстване във втори етап, както и пълният комплект документи, ще са достъпни на страницата на Общински съвет Сливен http://www.obs.sliven.bg/ и Община Сливен http://sliven.bg/ на 28.07. 2015 година.

1. Задължителни изисквания към Правилата за кандидатстване във фонд „Култура“:

- Формулярите да са напечатани, а не ръкописни;

- Изрично условие по отношение на разпределението на финансите е те да бъдат ясно и нагледно разчетени- точна сума на завършения продукт, самофинансиране и искани средства, съгласно правилата на Фонда;

- За литературни произведения, изследователски трудове, свързани с културно-историческото наследство на Сливен, вестници, сборници и др. , при кандидатстване, авторите да прилагат представителни фрагменти от текста в обем до 20 (двайсет) страници и в 6 (шест) екземпляра, приложени в отделен плик и 2 рецензии;

- за музикални произведения; документални филми; творчески проекти- 2 препоръки /писма за подкрепа/, а за музикалните произведения да се приложи и диск с фрагменти от тях/.