Новини

На заседанието си, проведено на 24.09.2015 год. по предложение на г-жа Мария Григорова Общински съвет Сливен прие Послание към общинските съветници мандат 2015-2019 год.

П О С Л А Н И Е

КЪМ

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ МАНДАТ 2015 – 2019 ГОДИНА

Уважаеми общински съветници от мандат 2015 – 2019 година

Едно паметно събитие беляза времето на Общинския съвет, служил на гражданите на Сливен от 2011 до 2015 година. Античният град Туида, затрупан от вековете, възкръсна отново пред очите ни. Поколения сливенци само са знаели, че там лежат руините на общото начало, на дома на предците ни. Ние преживяхме историческото завръщане. Вече живеем в град, който с гордост се грижи за древното си сърце. На нас се пада привилегията да предадем на следващия общински съвет ключовете не на един, а на два града. Този ритуал ни задължава. Нас, съвременните старейшини, които сме призвани да управляваме съдбините, делата и благата на сливенци. Старейшини, защото сме приемници на прастарата традиция избрани люде, първенци, въплъщение на ценности и добродетели да се събират и решават въпроси важни и неизбежни за рода, племето, общината, държавата.

Тежка е била задачата на онези някогашни тракийски, славянски и прабългарски старейшини, които са се изправяли заедно зад стените на Туида, често пребивавала в обсада, войни, нашествия и бедствия. Те са заседавали за оцеляване. Гласували са с ръце, които малко след това са били готови да стиснат меча. За да я има Туида, за да ги има хората, за да пребъде мирът.

Днес живеем в мир. Сливен няма стени. Стените на Туида са отворени за посетители от близо и далече. Нека като продължители на делото и завета на предците, да положим усилия да превърнем мира в благоденствие. Нека на това да бъдат посветени днешните старейшини – общински съветници. Нека са ръце, хванати заедно. Защото разделят ли се, всяка лесно се превръща във враг на другата. А когато старейшините враждуват между себе си, скоро крепостите остават без деца, които се разпръскват по света.

Мислете за децата. Нека ръцете, с които гласуваме, са същите ръце, с които ги отглеждаме и водим. Защото те от своя страна ни водят към утрешния Сливен, в името на който трябва да сме заедно днес!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН

МАНДАТ 2011 – 2015 ГОДИНА