Новини

Комисията по символика при община Сливен номинира за Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Сливен и Общината”:

1.АТАНАС АТАНАСОВ за особени заслуги в областта на театралното изкуството и културата на град Сливен.

2.АТАНАС СКАТОВ за проявен героизъм и популяризиране името на град Сливен.

3.ЖЕЛЯЗ КОНДЕВ за особени заслуги в обществения и културен живот на град Сливен и Общината.