Новини

Със своя Заповед № РД-11-01-067 от 04.11.2015 год. г-н Димитър Сяров – областен управител на област Сливен, свиква първо заседание на Общински съвет Сливен на 09.11.2015 год. от 10.30 часа в Заседателната зала на община Сливен.


Прикачени файлове:

zapoved