Новини

Съгласно Заповед № РД-11-01-070/09.11.2015 год. на г-н Димитър Сяров - Областен управител на област Сливен, поради обявения ден на траур в община Сливен Първото заседание на Общински съвет Сливен за мандат 2015-2019 год. се отлага за 10.11.2015 год. от 10.30 часа.


Прикачени файлове:

първо заседание