Новини

На днешното си второ по ред заседание общинският съвет в Сливен прие Правилник за своята работа, утвърди състава и ръководствата на постоянните комисии и избра двама заместник-председатели на съвета.

В работата му взеха участие кметът на Сливен Стефан Радев и неговите заместници Румен Иванов, Стефан Кондузов, Пепа Чиликова и секретарят на общината Валя Радева. В залата присъстваха кметовете на населените места, представители на НПО, граждани.

Съветниците приеха Правилник за организацията и дейността на общинския съвет , неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Правилникът бе утвърден с гласовете на 29 съветници, 9 се въздържаха и един гласува против.

«Новият правилник вече е приет. Трябва до го следваме и да сме eкспедитивни в работата си», посочи председателят на общинския съвет Димитър Митев.Той отново обяви, че общинските съветници ще работят за достъпна общинска администрация. Промяна в чл. 36 от Правилника допуска заседанията на съвета да се отразяват без предварително разрешение от общинския съвет.

За заместник-председател на общински съвет Сливен бяха избрани Деян Дечев /БСП/ и Кирчо Димитров /Реформаторски блок/. Кръстинка Дечева /РБ/ направи две предложения за този пост – на д-р Нина Борова и Кирчо Димитров.

“Партия ГЕРБ, предвид поетите ангажименти пред избирателите да не злоупотребява с власт и в името на демократично управление, се отказа от полагащото й се заместник-председателско място”, съобщи председателката на групата на ГЕРБ Галя Вучкова.

Избрани бяха и съставите и ръководствата на постоянните комисии в общинския съвет. Създадена бе нова комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Съветниците утвърдиха броя на кметските наместници в общината. Заради промени в изборния кодекс в община Сливен общинската администрация ще назначава само трима наместници – в селата Зайчаре, Бозаджий и Раково.

За представител в Областния съвет за развитие беше избрана Керанка Стамова /ГЕРБ/.

Председателят на общинския съвет Димитър Митев ще представлява община Сливен на общото събрание на Националното сдружение на общините в България, при невъзможност от негова страна да присъства, ще го замества Кирчо Димитров.

Кметът на Сливен Стефан Радев ще участва в заседанията на общото събрание на Асоциацията на ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК - Сливен” ООД, решиха съветниците. Ако той няма възможност за участие в конкретно заседание, представител на общината ще бъде заместникът му Стефан Кондузов.

Председателят на общинския съвет призова новосформираните комисии да пристъпят към експедитивна работа още от понеделник, за да имат готовност за провеждането на следващото заседание, което ще се състои на 18 декември, когато се предвижда да се разгледат над 50 точки за работата на администрацията.

Новоизбраният съветник Живко Александров Минчев /ГЕРБ/ положи клетва. Той зае мястото на назначения за замeстник-кмет на общината Стефан Кондузов.

Преди началото на деловата работа Димитър Митев връчи поздравителен адрес на Иванка Денева, по повод обявяването й за академик на Българската академия на науката и изкуствата /БАНИ/. Денева благодари за съпреживяването с нея на това високо национално признание и пожела на общинския съвет да работи в полза на гражданите на община Сливен.

Базар на коледни картички предложи Дневният център за деца и възрастни с увреждания „Св. Стилиян Детепазител” във фоайето на залата. Димитър Митев призова съветниците да подпомогнат инициативата на децата и родителите, които ползват социалната услуга на общинския център.

Правилникът, както и състава на комисиите може да видите в сайта на Общинския съвет: http://www.obs.sliven.bg/


Снимки: