Новини

Заседание на Общинския съвет ще се състои на 18 декември 2015 година от 9 часа в заседателната зала на община Сливен. В дневния ред на заседанието са включени за разглеждане и решение 55 предложения, внесени от кмета Стефан Радев и общински съветници.

Както вече по-рано беше обявено от председателя на съвета Димитър Митев, на вниманието на медиите и гражданите на общината, преди всяко заседание основните теми ще бъдат предварително обявявани на пресконференция.

В изпълнение на това обещание Димитър Митев и заместниците му Деян Дечев /БСП/ и Кирчо Димитров/ Реформаторски блок/ пред журналисти изложиха основните проблеми, които утре съветниците ще решават: приемането на промяна в бюджета на общината, одобряване на План-сметката за 2016 година за чистотата, промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци, увеличаване сумата, която може да се предоставя на семейство или двойка, живееща на семейни начала за изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие и репродуктивни заболявания от Общинския фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания от 2000 на 3000лв., ще приемат размера на възнагражденията си и други.

Според председателя на общинския съвет целта на общото участие в пресконференциите е да се покаже на обществото, че Общинският съвет се състои от представители на различни партии и формации, но те ще вземат заедно отговорни решения по наболели за гражданите въпроси и ще взаимодействат активно за изпълнението им с общинската администрация.

Протоколът от заседанието на Общинския съвет на 4 декември е поместен на електронната страница Общински съвет Сливен http://obs.sliven.bg/uploads/files/Protokol_2_2015_12_04.pdf .


Снимки: