Новини

Димитър Митев, общински съветници и ученици участваха съвместно в заседание за кооперирано планиране

Представителите на Общинския детски съвет в Сливен Неделина Павлова /ПГИ/, Цветомир Петков /Спортно училище/, Михаела Стефанова /ПГИ/, Симона Мокрева /ГПЗЕ/ и Кирил Шахънов /ПМГ/ проведоха днес в община Сливен второ заседание на Съвета на тема кооперирано планиране.

В разговора на младите хора участваха председателят на Общинския съвет Димитър Митев, Милена Чолакова, председател на комисията по образование, наука, култура и вероизповедания в Общинския съвет, Христо Котов от комисията по финанси,бюджет и

икономическо развитие и директорката на Младежкия дом Таня Евтимова.

Децата разказаха на общинските ръководители и журналисти какви прояви плануват по своя проект "Дъга - различни, но заедно", който ще продължи до месец март. В процес на организация са два ученически конкурса - за написване на есе, предание, легенда, свързана с различните етнически групи, към които принадлежат техни съученици и конкурс за послание за толерантността помежду им. На първо време ученическите литературни творби ще бъдат издадени в онлайн книга. Идеята е по-късно да бъде отпечатана истинска книга с наградените творби.

Предвиждат се вечер на етносите и фолклорен концерт с участието на представители на различни етнически групи, които живеят в Сливен. «Много млади хора искат това да се случи, защото ние вярваме в себе си. Обръщаме се към община Сливен за осигуряване на място за провеждане на нашите мероприятия. Целта ни е да покажем, че сме толерантни, каза председателката на Детския съвет Неделина Павлова.

Сред една от предвидените прояви по този проект е Ден на прегръдката между хора с

различни политически, религиозни и житейски възгледи. Те ще предложат на общинските съветници в Сливен да прегърнат опонентите си и да се снимат в прегръдка с тях.

По думите на Димитър Митев много важно е да стигнем до този извод, че града може

да се развива само ако след нас идват добре подготвени ученици и младежи, които

да познават в детайли управлението на общината и институциите. «Подготвяме планове, приемаме програми за младежта в община Сливен, без обаче да знаем

какво е мнението на саммите деца. Бих се радвал, ако в подготовката на нормативните актове на Общинския съвет участват повече младежи. Виждам, че има голям потенциал, затова ще им дадем възможност да видят и се включат в реалното управление на властта. Ние сме широко отворении за тях и ще ги подкрепяме», посочи Митев.

Милена Чолакава изрази увереността си, че проявите ще продължат и след приключването на този ученически проект, заради пъстрия етнически състав в Сливен.

Таня Евтимова съобщи, че в дейностите по проекта ще се включат и четиримата

доброволци в Младежкия дом от Австрия, Италия, Румъния и Испания.

Общинският детски съвет в Сливен, спечели проекта "Дъга - различни, но заедно", на стойност от 586 лева, пред фондация "Партньори - България". Той е в рамките на по-голям проект - "Засилване на ролята на детските съвети и превръщането им в активен

фактор за вземане на решения по въпросите на децата на общинско и областно равнище", финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г."

«Целта е да стимулираме мотивацията и активната гражданска позиция на младите хора, както и да информираме местната общност за начина на функциониране на съвета, за сътрудничество с общинска и областната администрация, за инициативите на детския съвет и за възприемането на децата като граждани и равнопоставени притежатели на права, посочи консултанката им от Младежкия дом Ана Маринова.


Снимки: