Новини

Нашият национален празник е натоварен с един много важен знак – извоюването на правото да бъдем свободен народ в свободна държава. Затова неговият дълбок символичен смисъл ни обединява вече 138 години! Крепи нашия дух и през изпитанията ни вдъхновява да градим собствената си съдба на българи и европейци.

На този ден ние, сливенци, почитаме всички участници в дълголетните борби за национално освобождение, родени и живели в будния Сливенски край. Нека и тази година за пореден път се преклоним пред тяхното дело на народни деятели – борци с оръжие и просветители със слово!

Освобождението даде силен тласък за развитието на нашия град. Затова нека следваме техния завет и пример на патриоти и дейци за общото ни благоденствие!

Настоящето ни задължава да работим с възможностите и обединените усилия на всички граждани!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС- СЛИВЕН

ДИМИТЪР МИТЕВ


Снимки: