Новини

Общинският съвет ще проведе редовно заседание на 31 март 2016 година от 9 часа в заседателната зала на

община Сливен. В предварителния дневен ред са включени за разглеждане и решение 43 предложения, внесени от кмета Стефан Радев и общински съветници. Очаква се в дневния ред ще бъде включена и допълнителна точка за промяна в градската транспортна схема. Това обяви на пресконференция председателят на Общинския съвет Димитър Митев /ГЕРБ/. В пресконференцията взеха участие заместник-председателите на Общинския съвет Деян Дечев /БСП/ и Кирчо Димитров /Реформаторски блок/, както и председателят на постоянната комисия за установяване на конфликт на интереси Борислав Павлов /„Единни за Сливен”/.

„Предстои една изключително тежка и отговорна сесия на Общинския съвет. Безспорно най-важната тема, която ще бъде дебатирана е за вземане на решение на облигационен заем за 25 милиона лева”, каза Димитър Митев.

Димитър Митев представи основните въпроси, които в четвъртък съветниците ще разглеждат. Сред тях е изменение и допълнение на Бюджета на общината за тази година, промяна в структурата на общинската администрация, свързана с кметствата на населените места, определяне на възнагражденията на кметовете на кметствата. Ще бъдат обявени и конкурси за избор на управители на „Общинска охрана и СОТ-Сливен” ЕООД, ОП „Общински пазари” и ОП „Земеделие, гори и водни ресурси”. Ще бъде актуализирана Годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти. Важно решение ще бъде и създаването на Временна комисия за изработване на проект на Наредба за обществения ред на територията на община Сливен по предложение на Постоянната комисия за децата, младежта и спорта. Ще бъде приета „Общинска стратегия за развитие на социалните услуги /2016-2020/ година в община Сливен”. Има точки за прекратяване на съсобственост, за отпускане на финансови средства, персонална пенсия и финансови помощи.

42 декларации на общински съветници по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси са поместени в сайта на Общинския съвет. Подадени са и 42 декларации на кмета на град Сливен и кметовете на кметства в общината. Това съобщи Борислав Павлов.

Дневният ред, предложенията за сесията, както и протоколите от заседанията на Общинския съвет са поместени на електронната страница http://obs.sliven.bg/


Снимки: