Новини

Общинският съвет в Сливен на свое заседание одобри предложението на кмета Стефан Радев за емитиране на облигационен заем в размер на 25 млн. лева със срок на възстановяване до 15 години и прие други важни за града решения. След оспорвани дебати за предложението за заема гласуваха 30 общински съветници, 9 се въздържаха.

„Чрез емисията на практика не поемаме нов дълг, а ще разплатим стари задължения. Една част от заема, която е около 3 милиона лева, е предвидена за обекти, които са включени в капиталовата ни програма, и ще трябва да финансираме със собствени средства, в това число и зала „Сливен“. Задачата е много амбициозна и смела. Не ми е известно да има община, която да е получавала финансиране при такива условия. Искам да постигнем най-добрите параметри, които е постигала община в България, въпреки състоянието, в което се намираме, и да спре негативното говорене за нас. Ако успеем да реализираме това предложение, ще бъде много сериозен успех за общината. Това означава голямо доверие от страна на инвеститорите, а доверието е капитал. Искам за Сливен да започне да се говори с добро“. С тези думи кметът Стефан Радев призова общинските съветници да гласуват за заема.

В предварителния дневен ред на 7-то редовно заседание на Общинския съвет, което се състоя на 31 март 2016 година бяха включени 43 предложения, внесени от кмета Стефан Радев и общински съветници. Одобрени бяха и две допълнителни точки - Вземане решение за пряко възлагане на обществения превоз на пътници от общинската транспортна схема на „Пътнически превози” ЕООД и отпускане на 200 лв на АСК „БОКС” за финансиране на участието на състезателки на клуба в Държавния личен шампионат за девойки и жени в Русе от 15 до 19 март.

Съветниците приеха изменение и допълнение на Бюджета на общината за тази година, гласуваха промяна в структурата на общинската администрация, свързана с кметствата на населените места, определиха възнагражденията на кметовете на кметствата. Бяха обявени и конкурси за избор на управители на „Общинска охрана и СОТ-Сливен” ЕООД, ОП „Общински пазари” и ОП „Земеделие, гори и водни ресурси”. В конкурсните комисии бяха избрани съветниците Антоний Андонов /К „Народен съюз/, Атанас Делибалтов /ПП БСП/, Кирчо Димитров /К „Реформаторски блок”/ и за резервен член на комисията Здравко Костадинов /ПП ГЕРБ/.

Актуализирана бе Годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти и приета „Общинска стратегия за развитие на социалните услуги /2016-2020/ година в община Сливен”. Утвърден бе доклад и финансов отчет за 2015 година на комисията на общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в община Сливен.

Съветниците утвърдиха и годишните стипендии на община Сливен, съгласно Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби.

Създадена бе Временна комисия за изработване на проект на Наредба за обществения ред на територията на община Сливен по предложение на Постоянната комисия за децата, младежта и спорта. Комисията е съставена от 14 души – общински съветници, представители на общинската администрация, управителя на „Общинска охрана и СОТ”ЕООД, както и представители на МВР. За председател бе избрана Валя Радева – секретар на община Сливен. Проектът за нова наредба трябва да бъде изготвен до 9 май т.г., решиха съветниците на сесията в четвъртък.

Протоколите от заседанията на Общинския съвет се поместват на електронната страница на Общинския съвет http://www.obs.sliven.bg/и гражданите ще могат да се информират, както за взетите вече решения, така и за вота на всеки един от съветниците.


Снимки: