Новини

Управителният съвет на общински фонд „Култура“- Сливен информира, че успешно приключиха първите две сесии за 2015 година и обявява нова сесия на Фонда за 2016 година.

Трета сесия на Общинския фонд „Култура“ Сливен

2016 година

Фонд "Култура" към община Сливен започва набиране на предложения за проекти за третата сесия на Фонда, които ще се реализират за периода от 11. 04.2016 до 27.05 2016 година.

Документи за участие могат да се подават до 16 часа на 27 май 2016 година в деловодството на Община Сливен.

Правилникът за работа на Общински фонд „Култура“, насоките за кандидатстване, както и пълният комплект документи, ще са достъпни на страницата на Общински съвет Сливен http://www.obs.sliven.bg/ и Община Сливен http://sliven.bg/ на 11.04.2016 година.

Приоритетите в дейността на Общински фонд „Култура“ са съобразени с критериите от ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ ФОНД „КУЛТУРА” КЪМ ОБЩИНА СЛИВЕН, приет с Реш.No 1733/ от 23.04.2015 година: да подкрепя организации и индивидуални творци в създаването на продукти в сферата на културата, обвързани тематично със Сливен и сливенския край; да създава предпоставки за активен диалог между общинския и неправителствения сектор в сферата на културата и изкуството, а в дългосрочен план- популяризиране културата на Сливен и стимулиране въвеждане на иновативни практики в създаването и промотирането на културна продукция, както насърчаване развитието на конкурентно способен продукт.

Общински фонд „Култура” подпомага финансиране и съфинансиране на стойностни образци на културата, в различните й форми, тематично обвързани със Сливен и сливенския край.

а/ музикални произведения;

б/ документални филми;

в/ литературни произведения;

г/ художествени произведения в сферата на изкуствата;

д/изследователски трудове, свързани с културно-историческото наследство на Сливен;

е/ творчески продукти на млади сливенски дарования и др.

Управителен съвет на ОбФ „Култура“


Снимки: