Новини

Общинският съвет в Сливен възложи на кмета Стефан Радев да поиска безлихвен заем за сметка на централния бюджет в размер на 8 милиона лева, с който ще бъдат разплатени стари дългове на общината. Това стана на 8-то редовно заседание, което се проведе на 28 април 2016 година. След дебати и изказвания на общински съветници от различни политически партии без „против” и без „въздържал се” предложението на кмета беше прието с 36 гласа „за”.

„Взимането на този заем е само част от нашата програма за стабилизация на общината. Предстои още много работа по структурни реформи, за да се намалят разходите, които прави нашата община, трайно във времето”, изтъкна пред съветниците кметът Радев. Безлихвеният заем ще бъде поискан за срок от една година с еднократно погасяване в края на период, без обезпечение.

Съветниците днес приеха 46 от предвидените за разглеждане и решение 47 предложения в предварителния дневен ред, внесени от кмета Стефан Радев и общински съветници.

Гласувани бяха промени в Наредбата за символиката, които се налагат заради някой неточности и неясноти в сега съществуващия документ на община Сливен. Приета бе Наредба за изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Сливен; Изменение на бюджета на община Сливен за 2016 година; Програма за управление на отпадъците на Община Сливен за периода 2015-2020г; Отчет за дейността на общинските дружества. Общинският съвет прие програма за своята работа през второто тримесечие на годината, гласува отпускане на финансови средства за културни прояви и социални помощи.

Протоколите от заседанията на Общинския съвет се поместват на електронната страница на Общинския съвет http://www.obs.sliven.bg и гражданите ще могат да се информират, както за взетите вече решения, така и за вота на всеки един от съветниците.