Новини

Тази година приоритет на националната кампания „Да изчистим България бе почистване на защитени територии и зони със специално значение за биологичното разнообразие на България.

В тази връзка Дирекция на Природен парк „Сините камъни” организира почистването на защитени местности в ПП ”Сините камъни” „Халката”, „Хайдушката пътека”, „Моллова кория”, Езерото на „Карандила”,„Българка”

В кампанията се включиха председателят на Общинския съвет Димитър Митев и общински съветници.