Новини

Общинският съвет ще проведе редовно заседание на 30 юни 2016 г., от 9 часа в заседателната зала на община Сливен. В предварителния дневен ред са включени за разглеждане и решение 59 предложения, внесени от кмета Стефан Радев и общински съветници. Очаква се на сесията в четвъртък да се разгледа една допълнителна точка за подкрепа, свързана с проект на община Сливен по ОП „Околна среда 2014 - 2020 г”. Това съобщи пред журналисти председателят на общинския съвет Димитър Митев.

Проектът е за изграждане на компостираща инсталация за преработка на разделно събрани отпадъци на стойност 3 900 000 лева и 100 процента финансиране от програмата. Общината трябва да внесе проектното предложение до 1 август. Съветниците ще дадат съгласие за още един проект на общината – да се кандидатства по ОП „Региони в растеж” с проект за интегриран градски транспорт. «Общинският съвет продължава традицията от предишните мандати на управление да се подкрепя участието на общината в европейските проекти”, заяви Митев.

В пресконференцията, по повод предстоящото заседание, взеха участие и заместник-председателите на съвета Деян Дечев /БСП/ и Кирчо Димитров /Реформаторски блок/. Общинският съвет на Сливен ще работи и през летните месеци, очаква се следващите заседания да са на 28 юли и 31 август.

По предложение на Димитър Митев на утрешната сесия ще бъде открита процедура за финансово оздравяване на община Сливен. Съветниците ще възложат на кмета Стефан Радев и общинската администрация до 29 юли да изготвят оздравителната програма. Предвижда се общественото обсъждане на програмата да стане на 25 август от 9 ч в зала „Май”. Общинският съвет трябва да одобри плана за финансовото оздравяване на сесията си на 31 август. След това общината може да поиска безлихвен заем от Министерството на финансите. При добро изпълнение на плана има възможност тези средства да бъдат превърнати в субсидия.

По думите на Митев това е една изключително добра възможност, която МФ дава на общините с финансови затруднения. „Няма да бъде почтено към нашите съграждани да не се възползваме от това и призовавам всички общински съветници да подкрепят предложението. Сега е моментът да покажем, че можем да се справим с финансовата криза”, призова председателят на общинския съвет.

Сред основните въпроси, които в четвъртък съветниците ще разглеждат и гласуват, са промени в наредба за изменение на определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Сливен. С тази промяна се отменя въведена цена за услуга, която е за предварително съгласуване на документи, свързани с промяна на предназначението на земи от общинския поземлен фонд. По повод медийни публикации, че общинският съвет незаконно събира такси Митев поясни, че това изменение е прието през 2011 година и след направена справка в общинската администрация суми по тази точка досега не са постъпвали.

С приетата изцяло нова Наредба за обществения ред на територията на община Сливен се въвежда нова такса за удълженото работно време на търговските обекти. Ще бъде променен и правилникът за работа на ОП „Земеделие, гори и водни ресурси”. За втори път ще се разгледа предложението за промяна изменение на правилника за дейността на ОП „Общински пазари”. Ще бъде дадена възможност 7 павилиона на микро пазара в кв. „Дружба” да влезнат в активите на ОП, което ще носи ползи за общината.

Сесията ще утвърди избора на управител на „Общинска охрана и СОТ” ЕООД Петко Чолаков, допълни Кирчо Димитров, председател на комисията по избора. Ще бъдат утвърдени директорите на ОП „Земеделие, гори и водни ресурси” - Даниела Йорданова и ОП „Общински пазари” - Жанета Стойчева, след проведен конкурс. По негово желание ще бъде освободен досегашният управител на ДКЦ 1 д-р Александров. Д-р Атанас Грунов ще бъде избран за временно изпълняващ длъжността. Следващото заседание на общинския съвет ще гласува процедура за избор на постоянен управител.

Предложението на кмета Стефан Радев до общинския съвет да се премести стоянка на таксиметрови шофьори в квартал „Българка", е следствие на писмо от РУ на МВР в Сливен и след решение на общинската комисия по безопасност на движението, поясни Митев.

Диян Дечев покани журналистите да присъстват на заседанията на постоянните комисии на общинския съвет, където се разисква всяко предложение за гласуване на сесия. Димитър Митев изтъкна, че от началото на мандата общинският съвет е приел 257 решения и нито едно не е оспорено и върнато от областния управител. «Това е следствие на експертната работа в постоянните комисии», уточни той.

Дневният ред, предложенията за сесията, както и протоколите от заседанията на Общинския съвет са поместени на електронната страница http://obs.sliven.bg/


Снимки: