Новини

На днешното си редовно заседание Общинският съвет в Сливен направи промени в постоянните си комисии, предостави безвъзмездно терен за изграждане на полигон за борба с градушките в селата Камен и Николаево по предложение на кмета Стефан Радев, избра представител на общинския съвет в Областния съвет за бедствия и аварии, гласува и други важни въпроси, свързани с дейността на общинската администрация.

Сесията днес разгледа 43 точки, внесени от кмета Стефан Радев, председателят на общинския съвет Димитър Митев и общински съветници. В заседанието взеха участие кметът на Сливен и неговите заместници. В залата присъстваха кметовете на населените места в общината и граждани.

Заседанието започна с полагане на клетва - за спазване на Конституцията на България и за работа в интерес на гражданите, от новоизбраната общинска съветничка Силвия Господинова Маринова /ГЕРБ/. Тя заема мястото на съветничката Милена Чолакова, която преминава на работа в общинската администрация. На мястото на Чолакова, като председател на постоянната комисия по образование, наука, култура и вероизповедания в Общинския съвет, беше избрана Соня Келеведжиева /БСП/, досегашен зам.-председател. Поради лични ангажименти Деян Дечев /БСП/ напуска председателското място в комисията по общинска собственост и местно самоуправление. Съветниците гласуваха то да се заеме от досегашния зам.- председател Христо Котов /ГЕРБ/. По предложение на председателя на комисията по европейска интеграция, международно сътрудничество и партньорски инициативи Мартин Славов /МК "Единни за Сливен"/ на мястото на Милена Чолакова, като зам.-председател, беше избран Антоний Андонов /"Народен съюз"/.

Общинските съветници днес дадоха съгласие община Сливен да поиска от РИОСВ част от внесените отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, необходими за разплащане за предварително третиране на битовите отпадъци от системата за организирано сметоизвозване. Също така сесията даде съгласие община Сливен да кандидатства с проект към Инвестиционната програма за климата на Националния доверителен екофонд за саниране на сградата на ЦДГ „Звездица“ в кв. „Даме Груев”.

Кметът Стефан Радев беше упълномощен да представлява община Сливен в общото събрание на Асоциацията по ВиК. За представител в Областния съвет за бедствия и аварии беше избран общинският съветник от ГЕРБ Тодор Начев.

Гласувано беше предложението общината да поиска държавата да й предостави безвъзмездно имоти на Сливенските минерални бани и на м. Карандила. Закрита социалната услуга „Наблюдавано жилище”. Съветниците се съгласиха да бъде намален капацитета на социалната услуга „Център за работа с деца на улицата”.

Протоколите от заседанията на Общинския съвет ще бъдат поместени на електронната страница http://www.obs.sliven.bg/. и гражданите ще могат да се информират, както за взетите вече решения, така и за вота на всеки един от съветниците.


Снимки: